Mise u tjednu od 2.8.2021.

Mise za pokojne u tjednu su:

  • ponedjeljak, srijeda, petak i subota u 7.30 u jutro
  • utorak i četvrtak u 18.00 sati
  1. Ponedjeljak, 2.8.2021. Dragan Pehar za pokojnu Katu. Prva godišnjica smrti. Misa će bit u 8,00 sati.
  2. Utorak, 3.8.2021. Miro Božić za pokojnog Jozu, Vidu, Srećka, Stojku, Stipu i ostale pokojne.
  3. Srijeda, 4.8.2021. Ruža Čule za pokojnog Antu, Martina, Anicu i ostale pokojne
  4. Četvrtak, 5.8.2021. Vinko Mandžo za pokojnu Anicu, Maru, Peru, Ivana, Maru i Roku
  5. Petak, 6.8.2021. Marko Božić za pokojnu Rušku, Marija, Peru, Anicu i ostale pokojne
  6. Subota, 7.8.2021. Djeca za pokojnog Milu, Zoru, Peru, Božicu i ostale pokojne iz obitelji Čule