Ministranti – 8.8.2021.

  • U 8,30 sati:
  1. Ministranti: Gabrijel Marijanović, Hrvoje Čule, Petar Čule, Krešimir Čule
  2. Čitači i predmolitelji krunice: Hrvoje Čule, Marija Marić
  • U 11,00 sati:
  1. Ministranti: Luka Bevanda, Gabrijel Vrebac, Luka Milorad, Petar Senkić
  2. Čitači i predmolitelji krunice: Ivan Vrebac, Marija Božić