Sedamnaesta nedjelja kroz godinu – 25.7.2021.

Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje – Čitanje Druge knjige o Kraljevima (2 Kr 4,42-44): U ono vrijeme neki čovjek došao iz Baal Šališe i donio čovjeku Božjem kruh od prvina, dvadeset ječmenih kruhova i kaše u torbi. A on zapovjedi: “Daj ljudima neka jedu!” Ali njegov momak odgovori: “Kako to mogu postaviti pred stotinu ljudi?” On odgovori: “Podaj ljudima i neka jedu, jer ovako veli Jahve: ‘Jest će i preostat će.'” I postavi on pred njih. I jedoše i još preosta, prema riječi Gospodnjoj. Riječ Gospodnja!

Psalam – pripjev:  Otvaraš ruku svoju, Gospodine, i sitiš nas. (Ps 145, 10-11.15-18)

  1. Nek’ te slave, Gospodine, sva djela tvoja i tvoji sveti nek’ te blagoslivlju! Neka kazuju slavu tvoga kraljevstva, neka o sili tvojoj govore.
  2. Oči sviju u tebe su uprte, ti im hranu daješ u pravo vrijeme. Ti otvaraš ruku svoju, do mile volje sitiš sve živo.
  3. Pravedan si, Gospodine, na svim putovima svojim i svet u svim svojim djelima. Blizu je Gospodin svima koji ga prizivlju, svima koji ga zazivaju iskreno.

Drugo čitanje – Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima (Ef 4,1-6): Braćo! Zaklinjem vas dakle ja, sužanj u Gospodinu: sa svom poniznošću i blagošću, sa strpljivošću živite dostojno poziva kojim ste pozvani! Podnosite jedni druge u ljubavi; trudite se sačuvati jedinstvo Duha svezom mira! Jedno tijelo i jedan Duh – kao što ste i pozvani na jednu nadu svog poziva! Jedan Gospodin! Jedna vjera! Jedan krst! Jedan Bog i Otac sviju, nad svima i po svima i u svima! Riječ Gospodnja!

Pjesma prije Evanđelja: Prorok velik usta među nama! Pohodi Bog narod svoj! (Lk 7, 16) 

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu (Iv 6,1-15): U ono vrijeme: Ode Isus na drugu stranu Galilejskog, Tiberijadskog mora. Slijedilo ga silno mnoštvo jer su gledali znamenja što ih je činio na bolesnicima. A Isus uziđe na goru i ondje sjeđaše sa svojim učenicima. Bijaše blizu Pasha, židovski blagdan. Isus podigne oči i ugleda kako silan svijet dolazi k njemu pa upita Filipa: »Gdje da kupimo kruha da ovi blaguju?« To reče kušajući ga; jer znao je što će učiniti. Odgovori mu Filip: »Za dvjesta denara kruha ne bi bilo dosta da svaki nešto malo dobije.« Kaže mu jedan od njegovih učenika, Andrija, brat Šimuna Petra: »Ovdje je dječak koji ima pet ječmenih kruhova i dvije ribice! Ali što je to za tolike?« Reče Isus: »Neka ljudi posjedaju!« A bilo je mnogo trave na tome mjestu. Posjedaše dakle muškarci, njih oko pet tisuća. Isus uze kruhove, izreče zahvalnicu pa razdijeli onima koji su posjedali. A tako i od ribica – koliko su god htjeli. A kad se nasitiše, reče svojim učenicima: »Skupite preostale ulomke da ništa ne propadne!« Skupili su dakle i napunili dvanaest košara ulomaka što od pet ječmenih kruhova pretekoše onima koji su blagovali. Kad su ljudi vidjeli znamenje što ga Isus učini, rekoše: »Ovo je uistinu Prorok koji ima doći na svijet!« Kad Isus spozna da kane doći, pograbiti ga i zakraljiti, povuče se ponovno u goru, posve sam. Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika – Uvod: Braćo i sestre, poniznom se molitvom utecimo nebeskom Ocu za Crkvu i za sav svijet, da radost zajedništva rasvijetljena evanđeljem zacijeli rane svih podjela i svih nepravdi.

  1. Prati Gospodine, svoju Crkvu Duhom mudrosti, molimo te!
  2. Pomozi svojim vjernicima da otkriju bogatstvo duha u sebi,  molimo te!
  3. Potakni one koji raspolažu dobrima ovoga svijeta da imaju osjećaja za potrebe drugih, molimo te!
  4. Po našim milosrdnim darovima utaži glad siromašnih i potrebnih, molimo te!
  5. Prati svojim blagoslovom naše svećenike i redovnike, molimo te!
  6. Nagradi svojim blagoslovom sve one čiju i mi dobroto danas baštinimo, molimo te!

Molitva: Svemogući Bože, trajno nas hraniš kruhom života i već ovdje daješ nam predokus vječnosti. Udijeli nam mudrost da okrijepljeni tom snagom budemo zauzeti graditelji tvoga Kraljevstva među ljudima. Po Kristu Gospodinu našemu.