Šesnaesta nedjelja kroz godinu – 18.7.2021.

Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje – Čitanje Knjige proroka Jeremije (Jr 23,1-6): Jao pastirima koji upropašćuju i raspršuju ovce paše moje” – riječ je Jahvina. Stoga ovako govori Gospodin, Bog Izraelov, protiv pastira koji pasu narod moj: “Vi ste raspršili ovce moje, rastjerali ih, niste se brinuli za njih. Zato ću se ja sada pobrinuti za vas zbog zlodjela vaših …. I sam ću skupiti ostatak svojih ovaca iz svih zemalja kamo sam ih raspršio i vratiti ih na ispaše njihove: bit će plodne i množit će se. I podići ću im pastire da ih pasu te se ničega više neće bojati ni plašiti, niti će se gubiti”… “Evo dolaze dani… podići ću Davidu izdanak pravedni. On će vladati kao kralj i biti mudar i činit će pravo i pravicu u zemlji. U njegove će dane Judeja biti spašena i Izrael će živjeti spokojno. I evo imena kojim će ga nazivati: ‘Gospodin, Pravda naša.’ Riječ Gospodnja!

 Psalam: Gospodin je pastir moj: ni u čem ja ne oskudijevam (Ps 23,1-6)

  1. Gospodin je pastir moj: ni u čem ja ne oskudijevam, na poljanama zelenimon mi daje odmora.Na vrutke me tihane vodii krijepi dušu moju.
  2. Stazama pravim on me upravljaradi imena svojega.Pa da mi je i dolinom smrti proći,zla se ne bojim, jer si ti sa mnom.Tvoj štap i palica tvojautjeha su meni.
  3. Trpezu preda mnom prostirešna oči dušmanima mojim.Uljem mi glavu mažeš,čaša se moja prelijeva.
  4. Dobrota i milost pratit će menesve dane života moga.U Gospodinovu ću domu prebivatikroz dane mnoge.

Drugo čitanje – Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima (Ef 2,13-18): Braćo! Sada pak, u Kristu Isusu, vi koji nekoć bijaste daleko, dođoste blizu – po Krvi Kristovoj. Doista, on je mir naš, on koji od dvoga učini jedno: pregradu razdvojnicu, neprijateljstvo razori u svome tijelu. Zakon zapovijedi s propisima obeskrijepi da u sebi, uspostavljajući mir, od dvojice sazda jednoga novog čovjeka te obojicu u jednome Tijelu izmiri s Bogom po križu, ubivši u sebi neprijateljstvo. I dođe te navijesti mir vama daleko i mir onima blizu, jer po njemu jedni i drugi u jednome Duhu imamo pristup Ocu. Riječ Gospodnja!

Pjesma prije Evanđelja: Ovce moje slušaju glas moj, govori Gospodin, ja ih poznajem i one idu za mnom. (Iv 10,27).

Evanđelje: Čitanje svetog Evanđelja po Marku (Mk 6,30-34): U ono vrijeme: Apostoli se skupe oko Isusa i izvijeste ga o svemu što su činili i naučavali. I reče im: »Hajdete i vi u osamu na samotno mjesto, i otpočinite malo.« Jer mnogo je svijeta dolazilo i odlazilo pa nisu imali kada ni jesti. Otploviše dakle lađom na samotno mjesto, u osamu. No kad su odlazili, mnogi ih vidješe i prepoznaše te se pješice iz svih gradova strčaše onamo i pretekoše ih. Kad iziđe, vidje silan svijet i sažali mu se jer bijahu kao ovce bez pastira pa ih stane poučavati u mnogočemu. Riječ Gospodnja!

Molitva vjernika – Uvod: Braćo i sestre, s pouzdanjem u Očevu dobrotu i ljubav, koju nam je iskazao u svome Sinu, izrecimo mu svoje molitve.

  1. Za tvoju Crkvu koja živi u nestalnostima ovoga svijeta, krijepi je svojim Duhom, molimo te!
  2. Za sve naše sjemeništarce, bogoslove, mladomisnike, redovnike i redovnice, da svjedoče riječima i djelima za Isusa Krista, molimo te.
  3. Za sve oni koji su se izgubili u trci za svojim obvezama i životnim brigama, daruj im mir srca i duše, molimo te.
  4. Za sve ovdje sabrane da nam ovo sveto misno slavlje bude inspiracija i poticaj za veće zajedništvo sa našom braćom i sestrama, molimo te.
  5. Ti si Bože Oče naš dobri Otac, hvala ti na svim darovima kojima nas obdaruješ, primi našu zahvalu, molimo te.
  6. Za našu braću i sestre koji dovršiše ovozemaljski hod nagradi vječnim počinkom u tvome kraljevstvu, molimo te.

Molitva: Svemogući bože, usliši čnam smjerne molitve i okrijepi nas milošću svoga Duha da uzmognemo svim ljudima svjedočiti radost tvoje ljubavi. Po Kristu….