Gospa Karmelska

Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje – Čitanje knjige Izlaska (Izl 2,1-15a): Rođenje Mojsijevo Neki čovjek od Levijeva koljena ode i oženi se djevojkom Levijkom. Žena zače i rodi sina. Vidjevši kako je krasan, krila ga je tri mjeseca. Kad ga nije mogla više sakrivati, nabavi košaricu od papirusove trstike, oblijepi je smolom i paklinom, u nju stavi dijete i položi ga u trstiku na obali Rijeke. Njegova sestra stane podalje da vidi što će s njime biti. Faraonova kći siđe k Rijeci da se kupa, dok su njezine sluškinje šetale uz obalu Rijeke. Opazi ona košaricu u trstici, pa pošalje sluškinju da je donese. Otvori je i pogleda, a to u njoj dijete! Muško čedo. Plakalo je. Njoj se sažali na nj. »Bit će to hebrejsko dijete«, reče. Onda njegova sestra rekne faraonovoj kćeri: »Hoćeš li da ti potražim dojilju među Hebrejkama da ti dijete doji?« »Idi!« – odgovori joj faraonova kći. Tako djevojka ode i pozove djetetovu majku. »Uzmi ovo dijete«, rekne joj faraonova kći, »i odgoji mi ga, a ja ću te plaćati.« Tako žena uzme dijete i othrani ga. Kad je dijete odraslo, ona ga odvede faraonovoj kćeri, koja ga posini. Nadjene mu ime Mojsije, »jer sam ga«, reče, »iz vode izvadila«. Jednog dana, kad je Mojsije već odrastao, dođe među svoj narod i vidje njegove muke. Spazi tada kako neki Egipćanin tuče jednoga Hebrejca – brata njegova. Okrene se tamo-amo i, vidjevši da nikoga nema, ubije Egipćanina i zatrpa ga u pijesak. Izađe on i sutradan te zateče dva Hebrejca kako se tuku. »Zašto tučeš svoga druga?« – rekne napadaču. Ovaj odvrati: »Tko te postavi za starješinu i suca našega? Kaniš li ubiti i mene kako si ubio onog Egipćanina?« Mojsije se uplaši pa će u sebi: »Tako! Ipak se saznalo.« Kad je faraon to dočuo, htjede Mojsija pogubiti. Zato Mojsije pobjegne od faraona i skloni se u midjansku zemlju. Riječ je Gospodnja!

Psalam – Pripjev: Evo dolazim, Gospodine, vršiti volju tvoju! (Ps 40 (39), 2 i 4ab. 7-8a. 8b-9. 10. 12)

  1. Uzdah se u Gospodina uzdanjem silnim, i on se k meni prignu i usliša vapaj moj. U usta mi stavi pjesmu novu, slavopoj Bogu našemu.
  2. Žrtva i prinosi ne mile ti se, nego si mi uši otvorio; paljenica ni okajnica ne tražiš. Tada rekoh: »Evo dolazim!
  3. U svitku knjige piše za mene: Milje mi je, Bože moj, vršiti volju tvoju, Zakon tvoj duboko u srcu ja nosim.«

Drugo čitanje – Čitanje Prve poslanice sv. Pavla apostola Timoteju (1 Tim 1,12-17): Zahvalan sam Onome koji mi dade snagu – Kristu Isusu, Gospodinu našemu – jer me smatrao vrijednim povjerenja, kad u službu postavi mene koji prije bijah hulitelj, progonitelj i nasilnik. Ali pomilovan sam jer sam to u neznanju učinio, još u nevjeri. I milost Gospodina našega preobilovala je zajedno s vjerom i ljubavlju, u Kristu Isusu. Vjerodostojna je riječ i vrijedna da se posve prihvati: Isus Krist dođe na svijet spasiti grešnike, od kojih sam prvi ja. A pomilovan sam zato da na meni prvome Isus Krist pokaže svu strpljivost i pruži primjer svima koji će povjerovati u njega za život vječni. A Kralju vjekova, besmrtnome, nevidljivome, jedinome Bogu čast i slava u vijeke vjekova. Amen. Riječ Gospodnaj!

Pjesma prije Evanđelja – Aleluja: Hajdete za mnom, govori Gospodin: učinit ću vas ribarima ljudi! (Mt 4, 19)

Evanđelje – Čitanje sv. evanđelja po Ivanu (Iv 2,1-12): Bijaše svadba u Kani Galilejskoj. Bila ondje Isusova majka. Na svadbu bijaše pozvan i Isus i njegovi učenici. Kad ponesta vina, Isusu će njegova majka: “Vina nemaju.” Kaže joj Isus: “Ženo, što ja imam s tobom? Još nije došao moj čas!” Nato će njegova mati poslužiteljima: “Što god vam rekne, učinite!” A bijaše ondje Židovima za čišćenje šest kamenih posuda od po dvije do tri mjere. Kaže Isus poslužiteljima: “Napunite posude vodom!” I napune ih do vrha. Tada im reče: “Zagrabite sada i nosite ravnatelju stola.” Oni odnesu. Kad okusi vodu što posta vinom, a nije znao odakle je – znale su sluge koje zagrabiše vodu – ravnatelj stola pozove zaručnika i kaže mu: “Svaki čovjek stavlja na stol najprije dobro vino, a kad se ponapiju, gore. Ti si čuvao dobro vino sve do sada.” Tako, u Kani Galilejskoj, učini Isus prvo znamenje i objavi svoju slavu te povjerovaše u njega njegovi učenici. Nakon toga siđe sa svojom majkom, s braćom i sa svojim učenicima u Kafarnaum. Ondje ostadoše nekoliko dana. Riječ Gospodnja!

Molitva vjernika

Uvod: Sestre i braćo, pomolimo se Bogu, izvoru istinskog mira i zamolimo ga da nam podari taj dar svoga Duha kako bismo mogli biti njegovi svjedoci u svijetu koji nam je dao u zada­ću.

  1. Za Crkvu Božju: blagoslovi je svojim mirom i daj da bude mjesto okupljanja cijelog čovječanstva koje če­zne za tobom, molimo te.
  2. Za papu Franju, sve biskupe i svećenike: daj da radost zbog jedinstva s tobom bude nit vodilja u njihovu služenju i djelovanju za tvoju slavu, molimo te.
  3. Za sve kršćane: osnaži ih svojom ljubavlju da uvijek tješnje prianjaju uz tebe te mogu nadvladati ljudske obzire koji im priječe potpuno predanje tebi, molimo te.
  4. Za sve koji su pogođeni unutarnjim i izvanjskim nemirima i tjeskobama: podari im svoga Duha mira da mognu nadvla­dati sve poteškoće s kojima se susreću, molimo te.
  5. Preporučimo zagovoru Gospe Karmelske sve naše obitelji da u njima bude radost života, da se svi članovi naših obitelji raduju jedni drugima, da nitko nikoga u obiteljima ne ponizuje, nego podupire i hrabri, molimo te!
  6. Za preminule sestre i braću: preobrazi njihovu radost zbog pripadnosti tebi trajnim zajedništvom s tobom u vječnosti, molimo te.

Zaključak Svemogući Bože, darivatelju mira, podari nama i cijelom izranjenom čovječanstvu milost da živimo u trajnome miru i postignemo vječni život u tvome kraljevstvu, koje si nam pripravio. Po Kristu Gospodinu našem.