Trideset prva nedjelja kroz godinu – 3.11.2019.

Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje – Čitanje Knjige Mudrosti (Mudr 11, 22-12,2): Sav je svijet pred tobom, Gospodine, kao zrnce praha na tezulji i kao kaplja jutarnje rose što se spušta na zemlju. A ti si milostiv svemu jer možeš sve i kroz prste gledaš na grijehe ljudima da bi se pokajali. Jer  ti ljubiš sva bića i ne mrziš ni jedno koje si stvorio. Jer da si štogod mrzio, ne bi ga ni stvorio. A kako bi išta moglo opstojati ako ti ne bi htio? Ili se održati ako ga ti nisi u život dozvao? Ali ti štediš, jer sve je tvoje, Gospodaru, ljubitelju života, i tvoj je besmrtni duh u svemu. Blago kažnjavaš prestupnike, koriš ih i opominješ za grijehe njihove da se ostave zloće i da se ufaju u tebe, Gospodine! Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam – Pripjev: Blagoslivljat ću ime tvoje dovijeka, Bože, kralju moj! (Ps 145, 1-2.8-11.13cd-14)

  1. Slavit ću te, Bože, kralju moj, ime ću tvoje blagoslivljat uvijek i dovijeka. Svaki ću dan tebe slaviti, ime ću tvoje hvaliti uvijek i dovijeka.
  2. Milostiv je i milosrdan Gospodin, spor na srdžbu, bogat dobrotom. Gospodin je dobar svima, milosrdan svim djelima svojim.
  3. Nek te slave, Gospodine, sva djela tvoja i tvoji sveti nek te blagoslivlju! Neka kazuju slavu tvoga kraljevstva, neka o sili tvojoj govore.
  4. Vjeran je Gospodin u svim riječima svojim i svet u svim svojim djelima. Gospodin podupire sve koji posrću i pognute on uspravlja.

Drugo čitanjem – Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Solunjanima  (2 Sol 1, 11-2.2): Braćo: Uvijek molimo za vas da vas Bog učini dostojnima poziva i snažno dovede do punine svako vaše nastojanje oko dobra i djelo vaše vjere te da se proslavi ime Gospodina našega Isusa u vama i vi u njemu – po milosti Boga našega i Gospodina Isusa Krista. A što se tiče dolaska Gospodina našega Isusa Krista i našeg okupljanja oko njega, molimo vas, braćo: ne dajte se brzo pokolebati u svom shvaćanju niti uznemiriti ni nekim duhom, ni nekom riječju, ni nekim tobože našim pismom, kao da će sad – na dan Gospodnji. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja – Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca; tko god u njega vjeruje, ima život vječni. (Iv 3, 16)

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Luki (Lk 19, 1-10): U ono vrijeme: Uđe Isus u Jerihon. Dok je njime prolazio, eto čovjeka imenom Zakej. Bijaše on nad­carinik, i to bogat. Želio je vidjeti tko je to Isus, ali ne mogaše od mnoštva jer je bio niska stasa. Potrča naprijed, pope se na smokvu da ga vidi jer je onuda imao proći. Kad Isus dođe na to mjesto, pogleda ­gore i reče mu: »Zakeju, žurno siđi! Danas mi je proboraviti u tvojoj kući.« On žurno siđe i primi ga sav radostan. A svi koji to vidješe stadoše mrmljati: »Čovjeku se ­grešniku svratio!« A Zakej usta i reče Gospodinu: »Evo, Gospodine, polovicu svog imanja dajem siromasima! I ako sam koga u čemu prevario, vraćam četverostruko.« Reče mu na to Isus: »Danas je došlo spasenje ovoj kući jer i on je sin Abrahamov! Ta Sin Čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno!« Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika

Uvod: Sestre i braćo, iznesimo s pouzdanjem svoje prošnje Bogu, koji nam neprestano iskazuje svoju ljubav i poziva nas da mu životom odgovorimo.

  1. Za Crkvu i njezine pastire: da uvijek budu ponizna srca po primjeru Isusa Krista, svoga Vođe i Učitelja, molimo te!
  2. Za sve one koji su na vlasti: da ne zaborave svoja obećanja i da se zalažu za opće dobro i blagostanje svih, a posebno najugroženijih, molimo te!
  3. Za sve ljude, a posebno za djecu i mlade: da se odupru svim zavodljivostima današnjeg vremena i traže Krista, jedino čvrsto uporište u životu, molimo te!
  4. Za sve bolesne i umiruće, osamljene, napuštene i one bez nade: da se nađe dobrih ljudi koji će im pomoći pronaći svjetlo vjere koje će ih dovesti do Krista i zajedništva života s njime, molimo te!
  5. Za nas nazočne na ovoj svetoj misi: da svaki dan budemo bolji vjernici, molimo te!
  6. Za sve naše pokojne očeve i majke, braću i sestre, rodbinu i prijatelje: grijehe im oprosti i nagradi svaku žrtvu života, molimo te!

Molitva: Svemogući Bože, usliši nam prošnje i pomozi nam svojom milošću da ti služimo svim svojim snagama te prispijemo k tebi u vječnosti. Po Kristu Gospodinu našem.