Misna čitanja na Sretnicama – 1.11.2019.

Misna čitanja na Sretnicama – 1.11.2019.

Prvo čitanje – Čitanje knjige Mudrosti (Mudr 3):  Duše su pravednika u ruci Božjoj  i njih se ne dotiče muka nikakva.  Očima se bezbožničkim čini da oni umiru  i njihov odlazak s ovog svijeta kao nesreća;  i to što nas napuštaju kao propast, ali oni su  miru. Ako su, u očima ljudskim, bili kažnjeni, nada im je puna besmrtnosti.  Za malo muke zadobili su dobra velika  jer Bog ih je stavio na kušnju i našao da su ga dostojni.  Iskušao ih je kao zlato u taljiku i primio ih kao žrtvu paljenicu. Zato će se u vrijeme posjeta njegova zasjati te će vrcati kao iskre u strnjici.  Sudit će pucima i vladati narodima  i Gospodin će kraljevat nad njima uvijeke.  Koji se u nj ufaju spoznat će istinu,  i koji su vjerni bit će u ljubavi s njim,  jer izabranici njegovi stječu milost i milosrđe. Riječ Gospodnja!

Psalam – Gospodin mi je svjetlost i spasenje (Ps 27).

  1. Gospodin mi je svjetlost i spasenje: koga da se bojim? Gospodin je štit života moga: pred kime da strepim?
  2. Kad navale na me zlotvori da mi tijelo jedu, protivnici moji i dušmani, posrću i padaju.
  3. Za jedno molim Gospodina, samo to ja tražim: da živim u Domu Gospodnjem sve dane života svoga.

Drugo čitanje – Čitanje poslanice svetoga Pavla Solunjanima (1 Sol 4):  Braćo, nećemo da budete u neznanju, o onima koji su usnuli, da ne tugujete kao drugi koji nemaju nade. Doista, ako vjerujemo da je Isus umro i uskrsnuo, onda će Bog i one koji usnuše u Isusu, privesti zajedno s njime. Ovo vam uistinu velimo po riječi Gospodnjoj: mi živi, preostali za Dolazak Gospodnji, nećemo preteći onih koji su usnuli. Jer sam će Gospodin – na zapovijed, na glas arkanđelov, na zov trublje Božje – sići neba. I najprije će uskrsnuti mrtvi u Kristu, a zatim ćemo mi živi, preostali, zajedno s njima biti poneseni na oblacima u susret Gospodinu, u zrak. I tako ćemo uvijek biti s Gospodinom. Tješite se dakle uzajamno ovim riječima! Riječ Gospodnja!

Pjesma prije evanđelja –  Uspravite se i podignite glave jer se približuje vaše otkupljenje (Lk 21, 28).

Evanđelje – Čitanje svetoga Evanđelja po Ivanu (Iv 11): Kad je Isus stigao u Betaniju, nađe da je Lazar već četiri dana u grobu. Betanija bijaše blizu Jeruzalema otprilike petnaest stadija. A mnogo Židova bijaše došlo tješiti Martu i Mariju zbog brata njihova. Kad Marta doču da Isus dolazi, pođe mu u susret dok je Marija ostala u kući. Marta reče Isusu: “Gospodine, da si bio ovdje, brat moj ne bi umro. Ali i sada znam: što god zaišteš od Boga, dat će ti.” Kaza joj Isus: “Uskrsnut će brat tvoj!” A Marta mu odgovori: “Znam da će uskrsnuti o uskrsnuću, u posljednji dan.” Reče joj Isus: “Ja sam uskrsnuće i život: tko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će. I tko god živi i vjeruje u mene, neće umrijeti nikada. Vjeruješ li ovo?” Odgovori mu: “Da, Gospodine! Ja vjerujem da si ti Krist, Sin Božji, Onaj koji dolazi na svijet!” Riječ Gospodnja!

Molitva vjernika – Uvod: Braćo i sestre, pomolimo se svemogućemu Bogu, koji nam je darovao život i poziva nas da ga živimo na njegovu slavu.

  1. Za Crkvu, da uvijek naviješta istinu o životu koju joj je objavio Isus kristi, molimo te!
  2. Za sve ljude, da prepoznaju i priznaju svetost života od začeća do prirodne smrti, molimo te!
  3. Za ljude koji u ovom svijetu imaju moć i bogatstvo: da im otvoriš pamet i srce kako bi prepoznali prave vrijednosti, molimo te!
  4. Za ljude koji su pogođeni strahotama rata: da ih prigrliš svojom nježnom ljubavlju i podariš im snagu da dođu do mira, molimo te!
  5. Za nas koji slavimo ovu svetu misu: da nam po ovom susretu s uskrslim Isusom obnoviš vjeru i nadu, molimo te!
  6. Za sve naše pokojne kojih se spominjemo kod ove svete mise: da ih obasjaš svjetlošću svoga lica, molimo te

Molitva: Svemogući Bože, usliši nam molitve i daj da naši vremeniti napori i zalaganja oko vršenja tvoje volje urode plodovima za vječnost. Po Kristu, Gospodinu našem.