Misna čitanja na Sajmištu – 1.11.2019.

Misna čitanja na Sajmištu – 1.11.2019.

Prvo čitanje – Čitanje knjige Mudrosti (Mudr 3. 1-6): Duše su pravednika u ruci Božjoj  i njih se ne dotiče muka nikakva.  Očima se bezbožničkim čini da oni umiru  i njihov odlazak s ovog svijeta kao nesreća;  i to što nas napuštaju kao propast, ali oni su  miru.  Ako su, u očima ljudskim, bili kažnjeni, nada im je puna besmrtnosti.  Za malo muke zadobili su dobra velika  jer Bog ih je stavio na kušnju i našao da su ga dostojni.  Iskušao ih je kao zlato u taljiku i primio ih kao žrtvu paljenicu. Zato će se u vrijeme posjeta njegova zasjati te će vrcati kao iskre u strnjici. Sudit će pucima i vladati narodima  i Gospodin će kraljevat nad njima uvijeke. Koji se u nj ufaju spoznat će istinu,  i koji su vjerni bit će u ljubavi s njim,  jer izabranici njegovi stječu milost i milosrđe. Riječ Gospodnja!

Psalam – Iz dubine vapijem tebi, Gospodine!

  1. Iz dubine, vapijem tebi, Gospodine: Gospodine, čuj glas moj! Neka pazi uho tvoje na glas moga vapaja!
  2. Ako se, Gospodine, grijeha  budeš spominjao, Gospodine, tko će opstati? Al’ u tebe je praštanje, da bismo ti služili.
  3. U Gospodina ja se uzdam, duša se moja u njegovu uzda riječ. Duša moja čeka Gospodina više no zoru straža noćna.

Drugo čitanje – Čitanje poslanice sv. Pavla Rimljanima (Rim 5, 5-11) Braćo! Nada ne postiđuje! Ta ljubav je Božja razlivena  u srcima našim po Duhu Svetom koji nam je dan! Doista, dok mi još bijasmo nemoćni, Krist je, u svoje vrijeme, za nas bezbožnike umro. Zbilja, jedva bi tko za pravedna umro – možda bi se za dobra tko  i odvažio umrijeti – a Bog pokaza ljubav svoju  prema nama ovako: dok još bijasmo grešnici, Krist za nas umrije. Koliko li ćemo se više sada, kad smo opravdani krvlju njegovom, spasiti po njemu od srdžbe! Doista, ako se s Bogom pomirismo smrću Sina njegova dok bijasmo još neprijatelji, daleko ćemo se više, pomireni, spasiti u životu s njime. I ne samo to! Dičimo se u Bogu po Gospodinu našem Isusu Kristu po kojem zadobismo pomirenje. Riječ Gospodnja!

Pjesma prije Evanđelja: Žrtvovan je Krist, Pasha naša! Zato svetkujmo u Gospodinu! (1 Kor 5, 7b-8a)

Evanđelje – Čitanje svetog evanđelja po Ivanu (Iv 6, 37-40): U ono vrijeme: Reče Isus mnoštvu: “Sve što mi daje Otac, doći će k meni,  i onoga tko dođe k meni, neću izbaciti; jer siđoh s neba ne da vršim svoju volju, nego volju onoga koji me posla. A ovo je volja onoga koji me posla: da ništa od svega što mi je dao ne izgubim, nego uskrisim to u posljednji dan. Da, to je volja Oca mojega, da tko god vidi Sina i vjeruje u njega, ima život vječni, i ja da ga uskrisim u posljednji dan.” Riječ Gospodnja!

Molitva vjernika – Uvod: Bogu, izvoru i darivatelju života, iznesimo svoje molitve.

  1. Za naše pokojne: Da im grijehe blago oprostiš, molimo te!
  2. Za naše pokojne: Da im dobra djela primiš, molimo te!
  3. Za naše pokojne: Da im milostivo daš pristup u vječni život, molimo te!
  4. Za sve duše koje vapiju za tvojim spasenjem da im ga dodijeliš, molimo te!
  5. Za nas okupljene na ovoj svetoj misi: Da nas u svojoj svetoj službi okrijepiš i uzdržiš, molimo te!
  6. Da naša srca k nebeskim željama uzdigneš, molimo te!

Molitva: Svemogući Bože, zajedništvo s tobom izvor je života bez kraja. Podari nam milost da u njemu sudjelujemo već sada te po svršetku zemaljskoga hoda uđemo u tvoje kraljevstvo radosti i mira. Po Kristu Gospodinu našem.