Senjak fra Bazilije 1929. – 1932.)

OLYMPUS DIGITAL CAMERADrugi župnik Kruševa bio je fra Bazilije Senjak. Župnikom Kruševa imenovan je 8. 5. 1929. U Kruševu je ostao do primopredaje župe don Anti Romiću 27. 5. 1932.

Fra Bazilije je rođen u Batinu, 7. 3. 1879. tada župa Posuški Gradac. Za svećenika je zaređen 1903. Djelovao je kao kapelan u Gradnićima (1905.-1907.), župnik u Rakitnu (1907.-1910.), Bukovici (1910.-1912.) i Gradnićima 1912.-1913.), gvardijan i župnik na Širokom Brijegu (1913.-1916.), župnik i dekan u Posušju (1917.-1919.) i u Konjicu (1920.-1927.). Preminuo je 21. 9. 1934. Pokopan je u Mostaru na groblju Šoinovac.