Čolak fra Lazar 1924. – 1929.)

fra Lazar ČolakPrvi župnik Kruševa bio je fra Lazar Čolak. U Kruševu je bio pet godina, do 30. 4. 1929. Fra Lazar je rođen 1. 4. 1868. na Ledincu. Za svećenika je zaređen 1892. Djelovao je kao kapelan u Konjicu (1893.-1897.), župnik u Rakitnu (1897.-1904.), kapelan u Mostaru (1904.-1905.), župnik u Grudama (1905.-1910.), Mostarskom Gracu (1910.-1914.), Vinici (1914.-1916.), Tihaljini (1916.-1917.), kapelan u Posušju (1917.), župnik u Kongori (1917.-1919.), kapelan na Humcu (1919.-1922.), Grudama i Ružićima (1923.-1924.), župnik u Kruševu (1924.-1929.), kapelan na Širokom Brijegu (1929.-1930.). Staračke dane proveo je na Humcu (1930.-1936.), potom u Mostaru (1936.-1940.). Bio je prvi župnik u župi Kongori i Kruševu. Preminuo je u Mostaru 20. 5. 1940. Pokopan je u Mostaru na groblju Šoinovac.