KUD – izolacija armirano betonske deke na vježbaonici

Prostija Kulturno umjetničkog društva, planirana i započeta nije završena. Izgradili smo je samo konstruktivno. Armirano betonska deka, kao i mnoge druge je odmah napukla, vremenom je propuštala sve više i više kapi. Nezgodno je bilo vježbati a i sjediti ispod napukle deke. Deku smo dali izolirati, a prostoriju ispod nje koristit ćemo ne samo za potrebe Kulturno umjetničkog društva nego i za održavanje vjeronauka.

Radove na izolaciji u dva radna dana (10. i 19. listopada) izvodio je Branko Marić sa svojim radnicima.