Svi sveti i Dušni dan u Kruševu 2018.

Povodom Dušnoga dana i Svih svetih slavili smo sv. Mise (1.11.2018.) na Krivodolu u 9,00 sati, Sretnicama u 10,15 sati i na Sajmištu u 15,00 sati. Groblja su bila popunjena Misarima. Dok su bile Mise na Krivodolu i na Setnicama pratilo nas je lijepo ugodno jesensko vrijeme. Oko 11,00 sati počela je padati kiša i nije prestajala cijelo poslije podne i duboko u noć. Iako je padala, istina jest tiha jesenska kiša, bez vjetra, na Sajmištu se okupilo prepuno groblje svijeta. S Misama po grobljima o blagdanu Sviju svetih okupili su se živući Kruševljani oko svojih pokojnika pokopanih na grobljima. „Putujuća Crkva“ i „Crkva pokojnika“ bili su okupljeni oko oltara Gospodnjeg. Po ovim sv. Misama učimo se Bogu služiti, njega gledati i s njime kraljevati (Otk 22,1-5).