Raseljavanje Kruševljana

Karta svijeta - istaknuta 2Promatrajući razvoj Kruševa po Matici krštenih pronašli smo da su mnogi Kruševljani odselila iz Kruševa u zemlje Zapadne Evrope, prekooceanske zemlje, te po različitim mjestima Hrvatske, Bosne i Hercegovine i bivše Jugoslavije. Pretpostaviti je da su većina od njih osnovali svoje obitelji izvan Kruševa. Od Drugog svjetskog rata prateći raseljavanje Kruševljana uviđamo da je po broju žitelja jedno Kruševo sa stalnim boravkom u Kruševu i drago izvan Kruševa.

Raseljavanje Kruševa je započelo u prekooceanske zemlje 1920. Nastavljeno je poslije Drugog svjetskog rata od 1945. do 1961. U razdoblju poslije Drugog svjetskog rata dio Kruševljana je prebjegao u inozemstvo iz političkih razloga. Od 1961. nakon poznate, u ovim krajevima, crkavice duhana (pla­menjače) raseljavanje Kruševa je započelo i iz ekonomskih povoda.

U zadnjem desetljeću 20. stoljeća se smanjio raseljavanje ali nije prestalo. Još uvijek postoji tendencija seljenja iz Kruševa u Mostar i okolna veća mjesta. Manji broj seljenja u posljednjem desetljeću 20. stoljeća je zabilježen u prekogranične zemlje.

U popisu župljana Kruševa koji je činjen 1991. načinjen je i popis raseljenih Kru- ševljana. U popisu se pratilo raseljavanje Kruševljana od 1945. do 1991. Prema tom popisu Kruševljani su se selili u različite kontinente, države i mjesta. Odseljeni se nalaze u 466 obitelji. U obiteljima se nalazi 1691 osoba. Uspoređujući brojke domicilnih Kruševljana s brojem iseljenih tada možemo uvidjeti da se od 1945. do 1991. našlo jedno Kruševo izvan Kruševa – iseljeno i drago Kruševo ostalo na matičnim ognjištima u Kruševu. Seljenje prema selima i mjestima:.

Iz Čula su se selili: Amerika (5/16) (Prvi broj označava broj bračnih za­jednica a drugi broj članova u obi­teljima.), Argentina (1/4), Francuska (2/7), Njemačka (11/31), Švedska (1/4), Biograd (1/3), Bugojno (1/4), Čitluk (1/4), Dubrovnik (2/5), Mostar (35/151), Rijeka (1/3), Rodoč (2/ 9), Sarajevo (3/7), Split (8/8), Subotica (1 /6), Tribovlje (1/3), Vinkovci (1/4), Zagreb (10/ 36).

Iz Podgorja: Australija (1/3), Francuska (1/4), Njemačka (13/44), B. Palanka (1/10), Beograd (1/8), Dubrovnik (2/9), Karlovac (1 /4), Lipik (1/4), Ljubuški (1/4), Mostar (43/ 181), Otok kod Vinkovaca (1/8), Rijeka (1/ 4), Rodoč (3/15), Ruma (1/2), Vinkovci (1/6), Vitina (1/4), Zadar (1/1), Zagreb (3/9).

S Krivodola: Amerika (8/22), Nje­mačka (34/106), Švedska (1/1), Urugvaj (1/1), Beograd (2/10), Brčko (1 /2), Čapljina (1 / 3), Đakovo (1/4), Ilok (3/15), Jasenica (4/ 19), Konjic (1/9), Mostar (45/176), Osijek (2/ 10), Rodoč (9/37), Sarajevo (9/9), Split (2/ 9), Široki Brijeg (1/3), Ulog (1/6), Zagreb (6/ 19).

Sa Selišta: Amerika (4/10), Australija (7/18), Njemačka (15/37), Banja Luka (1/ 3), Bijelo Polje (1/7), Gnojnice (1/5), Gradiška (1/5), Jablanica (1/3), Ljubuški (1/4), Makarska (1/1), Međugorje (1/1), Mostar (15/53), Rodoč (3/13), Sarajevo (2/2), Split (1/6), Široki Brijeg (1/4), Valjevo (1/6), Zagreb (2/5), Zrenjanin (1/2).

Sa Sretnica: Amerika (1/7), Australija (1/3), Njemačka (21/73), Švicarska (1/1), Baška Palanka (1/3), Beograd (1/6), Čitluk (4/17), Doboj (1/1), Dubrovnik (2/5), Duvno (1/1), Ivankovo (1/3), Jasenica (2/8), Kutina (1/2), Ljubljana (1/1), Ljubuški (1/4), Mostar (51/236), Osijek (2/11), Sarajevo (1/1), Split (1/4), Travnik (1/4), Vela Luka (1/1), Zagreb (5/20), Žepče (1/4). (don Ljubo Planinić: Kamenjak, br. 1/2003., str. 21 – 22).