Trideset i četvrt nedjelja kroz godinu – 22.11.2015.

Misna čitanja Prva poslanica – Čitanje Knjige proroka Daniela (Dn 7, 13-14):  Gledah u noćnim viđenjima i gle s oblacima nebeskim dolazi kao Sin Čovječji. On se približi Pradavnome i dovedu ga k njemu. Njemu bi predana vlast, čast i kraljevstvo da mu služe svi narodi, plemena i jezici.Vlast njegova vlast je vječna, nikada proći neće; i kraljevstvo je njegovo vječno, nikada propasti neće. Riječ Gospodnja!

Psalam – Pripjev: Gospodin kraljuje u sjaj zaodjeven (Ps 93, 1-2.5)

  1. Gospodin kraljuje, u sjaj zaodjeven, Gospodin zaodjeven moći i opasan.
  2. Čvrsto stoji krug zemaljski, neće se poljuljati. Čvrsto je prijestolje tvoje od iskona, ti si od vječnosti!
  3. Tvoja su obećanja vjere predostojna, svetost se dolikuje domu tvojemu, Gospodine, u sve dane!

Druga poslanica – Čitanje Knjige Otkrivelja svetoga Ivana apostola (Otk 1, 5-8): Isus Krist jest Svjedok vjerni, Prvorođenac od mrtvih, Vladar nad kraljevima zemaljskim. Njemu koji nas ljubi, koji nas Krvlju svojom otkupi od naših grijeha te nas učini kraljevstvom, svećenicima Bogu i Ocu svojemu.Njemu slava i vlast…. ! Amen! Gle, dolazi s oblacima, i gledat će ga svako oko, svi oni koji su ga proboli,  i naricat će nad njim sva plemena zemaljska.- Da! Amen! Ja sam Alfa i Omega, govori Gospodin Bog – Onaj koji jest i koji bijaše i koji dolazi, Svevladar. Riječ Gospodnja!

Pjesma prije Evanđelja: Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje: Blagoslovljeno kraljevstvo oca našega Davida, koje dolazi (Mk 11,9.10).

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu (Iv 18,33b-37): U ono vrijeme: Reče Pilat Isusu: »Ti li si židovski kralj?« Isus odgovori: »Govoriš li ti to sam od sebe ili ti to drugi rekoše o meni?« Pilat odvrati: »Zar sam ja Židov? Tvoj narod i glavari svećenički predadoše te meni. Što si učinio?« Odgovori Isus: »Kraljevstvo moje nije od ovoga svijeta. Kad bi moje kraljevstvo bilo od ovoga svijeta, moje bi se sluge borile da ne budem predan Židovima. Ali kraljevstvo moje nije odavde.« Nato mu reče Pilat: »Ti si dakle kralj?« Isus odgovori: »Ti kažeš: ja sam kralj. Ja sam se zato rodio i došao na svijet da svjedočim za istinu. Tko je god od istine, sluša moj glas.« Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika – Uvod: Braćo i sestre, upravimo svoje prošnje Kristu, Kralju svega stvorenoga, da spremno prihvatimo radosno vijest spasenja te već sada budemo dionici njegova Kraljevstva.

  1. Oče nebeski, obuhvati ljubavlju svoga Sina sve narode, plemena i jezike na zemlji, molimo te.
  2. Daj da slavimo tvoga Sina, koji nas je ljubio i svojom nas krvlju odriješio od grijeha, molimo te.
  3. Proslavi svoga Sina u djeci, mladima, bračnim zajednicama, zdravima i bolesnima, siromasima, starcima i u svakom čovjeku, molimo te.
  4. Po svome Sinu i po njegovoj Crkvi zaustavi ratove i pomiri sve ljude, molimo te.
  5. Oče nebeski, primi naše molitve i potakni svoje vjernike na izgradnju tvoga Kraljevstva, molimo te.
  6. Zbog otkupiteljske žrtve svoga Sina daj da se u tvome vječnom Kraljevstvu sjedinimo sa svojim pokojnima, molimo te.

Molitva: Gospodine Isuse Kriste, i u ovome slavlju daješ nam iskusiti slavu tvoga Kraljevstva. Daj da, oslobođeni robovanja grijeha, tebi jedinom služimo te zavrijedimo biti dionici radosti tvoga nebeskoga Kraljevstva. Koji živiš i kraljuješ u vijeka vjekova.