Mise u tjednu od 16.11.2015.

Mise u tjednu - istaknutaMise za pokojne u tjednu od 9.11.2015.

Mise za pokojne u tjednu su:

  • ponedjeljak, srijeda, petak i subota u 7,30 u jutro
  • utorak i četvrtak u 18,00 sati

Ponedjeljak, 16.11.2015.: Janja Džeba za pokojnog Blagu, Ivu, Juru, Stanu, Radu i ostale pokojne

Utorak, 17.11.2015.: Bože Zovko za pokojnog Adolfa, Anicu, Maru, Ivana, Antu i ostale pokojne

Srijeda, 18.11.2015.:

Četvrtak, 19.11.2015.: Janja Zovko za pokojnog Željka, Roberta, Marka, Ružu, Dragu i Božicu

Petak, 20.11.2015.:

Subota, 21.11.2015.: Iva Božić za pokojnog Ivana, Vidana, Grgu, ružu, Dragu i ostale pokojne