Trideset i druga nedjelja kroz godinu – 8.11.2015.

Misna čitanja Prvo čitanje – Čitanje Prve knjige o Kraljevima (1 Kr 17, 10-16)_ U one dane: Ustade Ilija prorok i krenu u Sarfatu. Kada je stigao do gradskih vrata, neka je udovica onuda skupljala drva; on joj se obrati i reče: “Donesi mi malo vode u vrču da pijem!” Kad je pošla da donese, on viknu za njom i reče joj: “Donesi mi i malo kruha u ruci!” Ona odgovori: “Živoga mi Jahve, tvoga Boga, ja nemam pečena kruha, nemam do pregršti brašna u ćupu i malo ulja u vrču. I evo kupim drva, pa ću otići i ono pripremiti sebi i svome sinu da pojedemo i da umremo.”  Ali joj Ilija reče: “Ništa se ne boj. Idi i uradi kako si rekla; samo najprije umijesi meni kolačić, pa mi donesi; a onda zgotovi za sebe i za svoga sina. Jer ovako govori Jahve, Bog Izraelov: ‘U ćupu neće brašna nestati ni vrč se s uljem neće isprazniti sve dokle Jahve ne pusti da kiša pane na zemlju.'”  Ode ona i učini kako je rekao Ilija; i za mnoge dane imadoše jela, ona, on i njen sin. Brašno se iz ćupa nije potrošilo i u vrču nije nestalo ulja, po riječi koju je Jahve rekao preko svoga sluge Ilije. Riječ Gospodnja!

Psalam – Psalam: Hvala dušo moja, Gospodina! (146,6c-10)

  1. On ostaje vjeran dovijeka, potlačenima vraća pravicu, a gladnima kruh daje
  2. Gospodin oslobađa sužnje, Gospodin slijepcima oči otvara. Gospodin uspravlja prignute, Gospodin ljubi pravedne.
  3. Gospodin štiti tuđince, sirote i udovice podupire, a grešnicima mrsi putove. Gospodin će kraljevati dovijeka, tvoj Bog, Sione, od koljena do koljena.

Drugo čitanje – Čitanje Poslanice Hebrejima (Heb 9, 24-28): Krist ne uđe u rukotvorenu Svetinju, protulik one istinske, nego u samo nebo: da se sada pojavi pred licem Božjim za nas. Ne da mnogo puta prinosi samoga sebe kao što veliki svećenik svake godine ulazi u Svetinju s tuđom krvlju; inače bi bilo trebalo da trpi mnogo puta od postanka svijeta. No sada se pojavio, jednom na svršetku vjekova, da grijeh dokine žrtvom svojom. I kao što je ljudima jednom umrijeti, a potom na sud, tako i Krist: jednom se prinese da grijehe mnogih ponese, a drugi će se put – bez obzira na grijeh – ukazati onima koji ga iščekuju sebi na spasenje. Riječ Gospodnja!

Pjesma prije Evanđelja: Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko“ (Mt 5,3).

Čitanja sv. evanđelja po Marku (Mk 12,38-44): A on im u pouci svojoj govoraše: »Čuvajte se pismoznanaca, koji rado idu u dugim haljinama, vole pozdrave na trgovima, prva sjedala u sinagogama i pročelja na gozbama; proždiru kuće udovičke, još pod izlikom dugih molitava. Stići će ih to oštrija osuda!« Potom sjede nasuprot riznici te promatraše kako narod baca sitniš u riznicu. Mnogi bogataši bacahu mnogo. Dođe i neka siromašna udovica i baci dva novčića, to jest jedan kvadrant. Tada dozove svoje učenike i reče im: »Doista, kažem vam, ova je sirota udovica ubacila više od svih koji ubacuju u riznicu. Svi su oni zapravo ubacili od svoga suviška, a ona je od svoje sirotinje ubacila sve što je imala, sav svoj žitak.« Riječ Gospodnja!

Molitva vjernika – Uvod: Braćo i sestre, pozvani na iskrenost vjere i zajedništva s Bogom, s pouzdanjem se utecimo Ocu nebeskom, zajedno moleći…

  1. Potakni, Gospodine, svoju Crkvu i sve vjernike u njoj da budu odani sv. Ocu Papi, da ga slušaju, poštuju i za njega mole, molimo te.
  2. Za sve ljude koji su pošli za tobom pomozi im da među njima ne bude licemjerja i lažne pobožnosti, molimo te.
  3. Za sve naše sjemeništarce i bogoslove neka im Isus i njegova Božanska riječ bude inspiracija da ga slijede u dobroti svoji srdaca, molimo te.
  4. Pomozi svojim vjernicima da čine dobra i pravedna djela, molimo te.
  5. Za bogate i moćne ovoga svijeta probudi u njima odgovornost prema potrebnima, molimo te.
  6. Gospodine, smiluj se svim pokojnim i privedi ih u kraljevstvo mira i radosti, molimo te.

Molitva: Svemogući Bože, usliši nam smjerne prošnje. Otkloni od nas svaku laž i licemjerje i obdari nas duhom poniznosti pred tobom i snagom radosnoga služenja bližnjima. Po Kristu Gospodinu našem.