Župni vijećnici – izbori

Župni prakaraturi: Do 1989. predstavnici domaćinstava župe koji su pomagali župniku u pastoralno liturgijskom djelovanju zvali su se prakaraturi. U praksi služba prakaratura odnosila se na pomoć župniku kao pratnja: u blagoslovu kuća, u ispovijedi starih, bolesnih i nemoćnih, u vođenju sprovoda, te pomoć u sakupljanju redovine u naravi. Pomoć župniku u vođenju župe prema načelima Župnih pastoralnih vijeća (ŽPV) do 1989. nije bilo.

Riječ prakaratur je došla od latinske riječi procurator, a znači obavljati posao u nečije ime ili biti nečiji zastupnik, nekoga zastupati. Ta riječ se vezala uz osobu koja je pomagala svećeniku u različitim, gore navedenim djelatnostima.

Župno pastoralno vijeće (dalje ŽPV): Prema novim propisima i točkama crkvenog zakonika službe prakaratura su prestajale a formirale su se službe župnih vijećnika. Izboru župnih vijećnika župna zajednica u Kruševu pristupila je u predbožićno doba 1989. Na dogovornom sastanku prakaratura 30. 11. 1989. sudjelovali su:

Sa Sretnica:

 • Tadija Bevanda,
 • Marko Rozić Čulušić.           

Iz Podgorja:

 • Veso Vidačak,
 • Vinko Mandžo,
 • Jozo Božić Pilipušić. 

 Sa Selišta:

 • Ilija Mandić,
 • Stanko Puce Jurin. 

Iz Čula:

 • Ivko Čule,
 • Franjo Marijanović. 

Sa Krivodola:

 • Mile Marijanović Ivkin,
 • Andrija Smiljanić. 

S navedenima je raspravljanja tema “izbora župnih vijećnika”. Zadaće prakaratura bia je da svatko u svojem selu i zaseoku animira izbor ŽPV.

Slijedili su izbori i sastanci domaćina po selima: Selištani i Podgorčani imali su sastanak 3. 12. 1989., Sretničani 10. 12. 1989., Krivodoljani i Čulani 17. 12. 1989.

U izborima za ŽPV pred Božić 1989. izabrani su sljedeći članovi:

Selišta:

 • Mario Gabrić,
 • Stipe Puce Jurin,
 • Ilija Ita Ćorić. 

Podgorje:

 • Vinko Mandžo,
 • Veso Vidačak,
 • Pero Bevanda Jakovljev. 

 Sretnice:

 • Tadija Bevanda,
 • Andrija Kordić Boškov,
 • Pero Rozić Martinov,
 • Marko Rozić Čulušić. 

 Krivodol:

 • Marko Vidačak Dundić,
 • Andrija Smiljanić,
 • Mile Marijanović Ivkin,
 • Zdravko Milorad. 

Čula:

 • Andrija Čule Ivkin,
 • Stanko Džeba,
 • Pero Begić,
 • Marko Čule Ivanov. 

Izabrane članove ŽPV potvrdio je Biskupski Ordinarijat u Mostaru 28. 1. 1990.

Prvi sastanak izabranih župnih vijećnika održan je 2.2.1990. Prva točka na sastanku bila je izbor predsjednika, potpredsjednika i tajnika ŽPV. Za predsjednika je izabran Marko Vidačak Dundić, za potpredsjednika Marko Čule Ivanov, za tajnika Stipe Puce Jurin i Andrija Smiljanić.

Izbor (1995. i 1996.) novih članova za ŽPV ili potvrda starih: Po isteku već dva mandata izabranih župnih vijećnika pristupili smo u tijeku 1995. i 1996. izboru novih. Izbore smo organizirali u Podgorju 19. 11. 1995., na Selištima 16. 12. 1995., na Sretnicama 26. 1. 1996., na Krivodolu 30. 1. 1996., i u Čula 23. 2. 1996.

U navedenim terminima izabrani su sljedeći članovi ŽPV:

Selišta:

 • Ilija Mandić,
 • Davor Puce,
 • Ivica Ćorić. 

Podgorje:

 • Vinko Mandžo,
 • Veso Vidačak,
 • Pero Bevanda,
 • Marko Božić Poštar. 

Sretnice:

 • Tadija Bevanda,
 • Lovre Kordić,
 • Mladen Marić,
 • Mate Rozić Bobankić. 

Krivodol:

 • Marko Vidačak Dundić,
 • Martin Tomić,
 • Mile Marijanović Ivkin,
 • Ilija Pušić. 

Čula:

 • Andrija Čule,
 • Stanko Džeba,
 • Bože Zovko,
 • Mile Vrebac. 

Biskupski ordinarijat u Mostaru potvrdio je izabrane vijećnike 24. 3. 1996.

Popunjavanje članova ŽPV u tijeku 2002. i 2003.: U jesen 2002. organizirani su izbori župnih vijećnika u djelu Čula i Krivodola. Nakon prebrojavanja listića vidjelo se da su izabrani:

Čula:

 • Branko Džeba,
 • Branko Zovko. 

Krivodol:

 • Nikola Vidačak Ivanov. 

Novi članovi župnog vijeća potvrđeni su 20. 1. 2003.

Popunjavanja ŽPV u tijeku 2003.: Zbog ispražnjenosti mjesta u članstvu ŽPV u pojedinim zaseocima sa Krivodola i iz Podgorja organizirani su izbori u proljeće 2003. Prebrojavanjem glasaćih listića pokazalo se da su izabrani:

Za Podgorje:

 • Ljubo Vidačak. 

Za Krivodol:

 • Željko Marijanović. 

Župni vijećnici u novom sastavu potvrđeni su 28. 9. 2003.

Popunjavanje ŽPV u tijeku 2005.: Popunjavanje članova ŽPV imali smo i u 2005. Popunjavanja smo imali s predstavnicima iz Donjeg sela na Krivodolu i sa Sretnica (Banića,  Jurića zaseok i Rozići oko zvonika). Na Krivodolu smo organizirali izbore u ožujku a u svibnju na Sretnicama. Nakon prebrojavanja glasačkih listića potvrđeni su za članove ŽPV:

 Krivodol:

 • Brana Smiljanić. 

Sretnice:

 • Kamilo Rozić. 

Novoizabrani župni vijećnici potvrđeni su 13. 11. 2005.

Poslijelije popunjavanja s Krivodola (Donje selo) i Sretnica (Banića, Jurića zaseok i Rozići oko zvonika) i potvrde iz Ordinarijata od 13. 11. 2005. članovi ŽPV bili su:

Čula:

 • Andrija Čule,
 • Bože Zovko,
 • Mile Vrebac,
 • Branko Zovko,
 • Branko Džeba. 

 Krivodol:

 • Ilija Pušić,
 • Željko Marijanović,
 • Nikola Vidačak,
 • Brana Smiljanić. 

Podgorje:

 • Vinko Mandžo,
 • Ljubo Vidačak,
 • Pero Bevanda,
 • Marko Božić Poštar,
 • Veso Vidačak, počasni vijećnik. 

Selišta:

 • Ilija Mandić,
 • Davor Puce,
 • Ivica Ćorić. 

Sretnice:

 • Tadija Bevanda,
 • Lovre Kordić,
 • Kamilo Rozić,
 • Mate Rozić Bobankić. 

Popunjavanje novih vijećnka sa Selišta i iz Čula

Na sastanku Župnog pastoralnog vijeća održanog 16. 2. 2011. zatražili su Iija Mandić (zaseok Mandićia, Gabrića i Arapovići na Selištima), Andrija Čule (Donja Čula) i Bože Zovko (zaselak Tomića, Begića, Zovka, Džeba i Čula u Čulama) da više ne mogu obnašati službu Vijećnika za navedene zaseoke te da se umjesto njih izaberu novi predstavnici. Članovi ŽPV su prihvatili razloge navedenih Vijećnika i odlučili da se raspišu izbori za nove predstavnike iz navedenih zaselaka. Izbori su provedeni cirkularnim pismom u rujnu 2011. Domaćinstva iz navedenih zaselaka sa zaokruženim predstavnikom trebali su izborno pismo vratiti u župni ured. Poslije prebrojavanja glasova izabrani su za Selišta (zaseok Mandića, Gabrića i Arapovića) Gojko Mandić, Slavko Čula (Donja Čula) i Mate Čule Blagin (zaseok Tomića, Begića, Zovka, Džeba i Čula iz Čula).

Župni ured se pismom obratio Biskupskom ordinarijatu u Mostaru br. 192/2011., od 28. 11. 2011. da novo izabrane Vijećnike potvrdi. Biskupski ordinarijat na pismo iz župnog ureda potvrdno je odgovorio 16. 1. 2012. br. 45/2012. Navedenim datumom prestala je služba Župnog vijećnika Ilije Mandiću, Andriji Čuli i Boži Zovki.

Poslije izbora (2011./2012.) na Selištima i Čulama, članovi ŽPV-a su:

Čula:

 • Mile Vrebac,
 • Branko Zovko,
 • Branko Džeba,
 • Slavko Čule,
 • Mate Čule Blagin. 

 Krivodol:

 • Ilija Pušić,
 • Željko Marijanović,
 • Nikola Vidačak,
 • Brana Smiljanić. 

Podgorje:

 • Vinko Mandžo,
 • Ljubo Vidačak,
 • Pero Bevanda,
 • Marko Božić Poštar,
 • Veso Vidačak, počasni vijećnik.

Selišta:

 • Gojko Mandić,
 • Davor Puce,
 • Ivica Ćorić.

Sretnice:

 • Tadija Bevanda,
 • Lovre Kordić,
 • Kamilo Rozić,
 • Mate Rozić Bobankić.