Isus uskrsnu

Draga braćo i sestre! U srcu izvješća o Isusovu uskrsnuću koje je opisao evanđelist
Matej, a koje čitamo na Uskrs, nalazi se anđelova poruka dvjema Marijama:
„Vi se ne bojte! Ta znam: Isusa Raspetoga tražite! Nije ovdje! Uskrsnu
kako reče.“ (Mt 28, 5-6). Neka radost i ova uskrsna poruka zauvijek živi u našim
srcima i našim obiteljima. Svima želim sretan Uskrs. Don Marko, župnik.

kamen odglavljen sa groba