DEVETNICA SVETOM JOSIPU

U četvrtak, 10. 3. 2022., započinjemo devetnicu sv. Josipu. Svaku se večer u 18 sati moli krunica, litanije sv. Josipa i jedna od molitva sv. Josipu. Na sami blagdan u subotu, 19. 3. 2022., sveta Misa u našoj župi je u 8 sati, a u katedrali u Mostaru u 18 sati. Svi vjernici Mostarsko – duvanjske biskupije trebali bi biti posebni štovatelji sv. Josipa jer je on zaštitnik naše biskupije i zaštitnik hrvatskog naroda.
Blagopokojni nadbiskup Petar Čule, naš dragi župljanin kojega stavljam kao uzor cijeloj župi, je na poseban način štovao svetog Josipa još od školskih dana. U svojim je propovijedima poticao vjernike na pobožnost prema svom dragom zagovorniku. Takva pobožnost pobudila je u nadbiskupu Petru potrebu da interventom na Drugom vatikanskom saboru potakne Papu da uvrsti ime sv. Josipa u Rimski kanon. Nakon izlaska iz zatvora napisao je pismo svim župnicima u kojem ih potiče da u crkve stave sliku ili kip sv. Josipa. Na poseban način preporučuje molitvu svetom Josipu za obitelj.
Naša župa ima i kapelicu i kip svetog Josipa. Stoga ćemo organizirati i dvetnicu svetom Josipu. Sve vas daraga braćo i sestre pozivam da se uključiomo u ovu veliku molitvu ponajprije za naše obitelji.