Dvadeset i druga nedjelja kroz godinu – 29.8.2021.

Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje – Čitanje iz knjige Ponovljenog zakona (Pnz 4,1-2.6-8): “A sada, Izraele, poslušaj zakone i uredbe kojima vas učim da biste ih vršili i tako poživjeli te unišli i zaposjeli zemlju koju vam daje Gospodin, Bog otaca vaših. Niti što nadodajite onome što vam zapovijedam niti što od toga oduzimljite; vršite zapovijedi Gospodina, Boga svoga, što vam ih dajem. Držite ih i vršite: to će u očima naroda biti vaša mudrost i vaša razboritost. Kad oni čuju za sve ove zakone, reći će: “Samo je jedan narod mudar i pametan, a to je ovaj veliki narod.” Jer koji je to narod tako velik da bi mu bogovi bili tako blizu kao što je Gospodin, Bog naš, nama kad god ga zazovemo? Koji je to narod tako velik da bi imao zakone i uredbe pravedne kao što je sav ovaj Zakon koji vam ja danas iznosim? Riječ Gospodnja!

Psalam – Pripjev: Gospodine, tko smije prebivati u šatoru tvome? (Ps 15, 2-5)

  1. Onaj samo tko živi čestito, koji čini pravicu, i istinu iz srca zbori, i ne kleveće jezikom.
  2. Koji bližnjem zla ne nanosi i ne sramoti susjeda svoga; koji zlikovca prezire, a poštuje one što se Gospodina boje. 
  3. Koji se zaklinje prijatelju, a ne krši prisege, i ne daje novca na lihvu, i ne prima mita protiv nedužna.

Drugo čitanje – Čitanje iz Poslanice sv. Jakova apostola (Jak 1,17-18.21-22.27): Svaki dobar dar, svaki savršen poklon odozgor je, silazi od Oca svjetlila u kome nema promjene ni sjene od mijene. Po svom naumu on nas porodi riječju Istine da budemo prvina neka njegovih stvorova. Zato odložite svaku prljavštinu i preostalu zloću i sa svom krotkošću primite usađenu riječ koja ima moć spasiti duše vaše. Budite vršitelji riječi, a ne samo slušatelji, zavaravajući sami sebe. Bogoljubnost čista i neokaljana jest: zauzimati se za sirote i udovice u njihovoj nevolji, čuvati se neokaljanim od ovoga svijeta. Riječ Gospodnja!

Pjesma prije Evanđelja: Po svom naumu on nas porodi riječju istine da budemo prvina neka njegovih stvorova (Jak 1,18).

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Marku (Mk 7, 1-8.14-15.21-23): U ono vrijeme: Skupe se oko Isusa farizeji i neki od pismoznanaca koji dođoše iz Jeruzalema. I opaze da neki njegovi učenici jedu kruh nečistih, to jest neopranih ruku. A farizeji i svi Židovi ne jedu ako prije temeljito ne operu ruke; drže se predaje starih. Niti s trga što jedu ako prije ne operu. Mnogo toga još ima što zbog predaje drže: pranje čaša, vrčeva i lonaca. Zato farizeji i pismoznanci upitaju Isusa: »Zašto tvoji učenici ne postupaju po predaji starih, nego nečistih ruku blaguju?« A on im reče: »Dobro prorokova Izaija o vama, licemjeri, kad napisa: Ovaj me narod usnama časti, a srce mu je daleko od mene. Uzalud me štuju naučavajući nauke – uredbe ljudske. Napustili ste zapovijed Božju, a držite se predaje ljudske.« Tada ponovno dozove mnoštvo i stane govoriti: »Poslušajte me svi i razumijte! Ništa što izvana ulazi u čovjeka ne može ga onečistiti, nego što iz čovjeka izlazi – to ga onečišćuje. Ta iznutra, iz srca čovječje-ga, izlaze zle namisli, bludništva, krađe, ubojstva, preljubi, lakomstva, opakosti, prijevara, razuzdanost, zlo oko, psovka, uznositost, bezumlje. Sva ta zla iznutra izlaze i onečišćuju čovjeka.« Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika – Uvod: Braćo i sestre, u iskrenosti srca povjerimo Ocu nebeskom svoju nutrinu i svoj skriveni život, moleći milost očišćenja od svakoga licemjerja i svakoga grijeha.

  1. Za Crkvu Božju, da bude radosna navjestiteljica tvoga spasenja svim ljudima na svijetu, molimo te.
  2. Za sve kršćane raspršene po cijelom svijetu, da im riječ Božja bude temelj suradnje sa svim ljudima, molimo te.
  3. Za ljude na javnim mjestima da osluškuju tvoj glas Božji, te da čine dobro svakom čovjeku, molimo te.
  4. Za ljude koji su zavedeni krivim naucima i lažima, da ih prosvijetliš svojim Duhom, molimo te.
  5. Za našu župnu zajednicu, da svim srcem prione uz Isusa Krista, molimo te.
  6. Za pokojnu braću i sestre, da im budeš milostiv sudac te ih primiš među svete i blažene, molimo te.

Molitva: Oče nebeski, stvorio si nas na svoju sliku i po svome Sinu obnovio u nama ono što je grijeh ranio. Daj nam da se trajno suobličujemo toj darovanoj ljepoti te naš život bude odsjaj tvoga lica. Po Kristu Gospodinu našemu.