Osamnaesta nedjelja kroz godinu – 1.8.2021.

Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje – Čitanje Knjige Izlaska (Izl 16, 2-4.12-15): U one dane: Sva zajednica izraelska u pustinji stade mrmljati protiv Mojsija i Arona. I rekoše im sinovi Izraelovi: »O, da smo pomrli od ruke Gospodnje u zemlji egipatskoj kad smo sjedili kod lonaca s mesom i jeli kruha do mile volje!« – rekoše im. »Izveli ste nas u ovu pustinju da sve ovo mnoštvo gladom pomorite!« Tada ­reče Gospodin Mojsiju: »Učinit ću da vam ­daždi kruh s neba. Neka narod ide i skuplja svaki dan koliko mu za dan treba. Tako ću ih kušati i vidjeti hoće li živjeti po mom zakonu ili ­neće.« »Čuo sam mrmljanje sinova Izraelovih. Reci im: ‘Još večeras ćete jesti meso, a ujutro ćete se nasititi kruha. Tada ćete spoznati da sam ja Gospodin, Bog vaš!« I doista! Navečer se pojave prepelice i prekriju tabor. A ujutro obilna rosa sve orosila oko ­tabora. Kad se prevlaka rose digla, površinom pusti­nje ležao tanak sloj, nešto poput pahuljica, kao da se slána uhvatila po zemlji. Kad su Iz­raelci to vidjeli, pitali su jedan drugoga: »Što je to?« Jer nisu znali što je. Onda im ­Mojsije reče: »To je kruh koji vam Gospodin daje za hranu.« Riječ Gospodnja.

Psalam – Pripjev:  Nahrani ih Gospodin kruhom nebeskim (Ps 78,3.4bc.23-25.54):

  1. Ono što čusmo i saznasmo, što nam kazivahu oci, predat ćemo budućem koljenu slavu Gospodnju i silu njegovu.
  2. Odozgo naredi oblacima i otvori brane nebeske, ko kišu prosu na njih mânu da jedu i nahrani ih kruhom nebeskim.
  3. Čovjek blagovaše kruh jakih; on im dade hrane do sitosti. U svetu zemlju svoju on ih dovede, na bregove što mu ih osvoji desnica.

Drugo čitanje – Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima (Ef 4, 17.20-24):  Braćo: Ovo govorim i zaklinjem u Gospodinu: ne živite više kao što pogani žive – u ispraznosti pameti njihove. Tâ vi ne naučiste tako Krista, ako ste ga doista čuli i u njemu bili poučeni kako je istina u Isusu: da vam je odložiti prijašnje ponašanje, starog čovjeka, koga varave požude vode u propast, a obnavljati se duhom svoje pameti i obući novog čovjeka, po Bogu stvorena u pravednosti i svetosti istine. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije Evanđelja: Ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta. (Mt 4, 4b) 

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu (Iv 6, 24-35): U ono vrijeme: Kada mnoštvo vidje da ondje nema Isusa ni njegovih učenika, uđu u lađi­ce i odu u Kafarnaum tražeći Isusa. Kad ga nađoše s onu stranu mora, rekoše mu: »Učitelju, kad si ovamo došao?« Isus im odgo­vori: »Zaista, zaista, kažem vam: tražite me, ali ne stoga što vidjeste znamenja, nego stoga što ste jeli od onih kruhova i nasitili se. Radite, ali ne za hranu propadljivu, nego za hranu koja ostaje za život vječni: nju će vam dati Sin Čovječji jer njega Otac – Bog – opečati.« Rekoše mu dakle: »Što nam je ­činiti da bismo radili djela Božja?« Odgovori im Isus: ­ »Djelo je Božje da vjerujete u onoga ­kojega je on poslao.« Rekoše mu onda: »Kakvo ti znamenje činiš da vidimo pa da ti ­vjerujemo? Koje je tvoje djelo? Očevi naši blagovaše mânu u pustinji, kao što je pisano: Nahrani ih kruhom nebeskim.« Reče im Isus: Zaista, zaista, kažem vam: nije vam ­Mojsije dao kruh s neba, nego Otac moj daje vam kruh s neba, kruh istinski; jer kruh je ­Božji Onaj koji silazi s neba i daje život svijetu.« Rekoše mu nato: »Gospodine, daj nam uvijek toga kruha.« Reče im Isus: »Ja sam kruh života. Tko dolazi k meni, neće ogladnjeti; tko vjeruje u mene, neće ožednjeti nikada.« Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika – Uvod: Braćo i sestre, poniznom se molitvom utecimo nebeskom Ocu za Crkvu i za sav svijet, da radost zajedništva rasvijetljena evanđeljem zacijeli rane svih podjela i svih nepravdi.

  1. Prati Gospodine, svoju Crkvu Duhom mudrosti, molimo te!
  2. Pomozi svojim vjernicima da otkriju bogatstvo duha u sebi,  molimo te!
  3. Potakni one koji raspolažu dobrima ovoga svijeta da imaju osjećaja za potrebe drugih, molimo te!
  4. Po našim milosrdnim darovima utaži glad siromašnih i potrebnih, molimo te!
  5. Prati svojim blagoslovom naše svećenike i redovnike, molimo te!
  6. Nagradi svojim blagoslovom sve one čiju i mi dobroto danas baštinimo, molimo te!

Molitva: Svemogući Bože, trajno nas hraniš kruhom života i već ovdje daješ nam predokus vječnosti. Udijeli nam mudrost da okrijepljeni tom snagom budemo zauzeti graditelji tvoga Kraljevstva među ljudima. Po Kristu Gospodinu našemu.