Četrnaesta nedjelja kroz godinu – 4.7.2021.

Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje – Čitanje Knjige proroka Ezekiela (Ez 2, 2-5): U one dane: Uđe u me duh te me podiže na noge i ja čuh glas onoga koji mi govoraše. I reče mi: »Sine čovječji, šaljem te k sinovima Izraelovim, k narodu odmetničkom što se odvrže od mene. Oni i oci njihovi bunili su se protiv mene sve do dana današnjega. Šaljem te k sinovima tvrdokorna pogleda i okorjela srca. Reci im: ’Ovo govori Gospodin Bog!’ I poslušali oni ili ne poslušali – rod su odmetnički – neka znaju da je prorok među njima.« Riječ Gospodnja.

Psalam – Pripjev: Oči su naše uprte u Gospodina dok nam se ne smiluje (Ps 123, 1-4)

  1. Evo, kao što su uprte oči slugu u ruke gospodara i oči sluškinje u ruke gospodarice, tako su oči naše uprte u Gospodina, Boga našega, dok nam se ne smiluje.
  2. Smiluj nam se, Gospodine, smiluj se nama jer se do grla nasitismo prezira. Presita nam je duša podsmijeha obijesnih, poruga oholih.

Drugo čitanje – Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima (2 Kor 12, 7-10): Braćo: Da se zbog uzvišenosti objavâ ne bih uzoholio, dan mi je trn u tijelu, anđeo Sotonin, da me udara da se ne uzoholim. Za to sam triput molio Gospodina da odstupi od mene. A on mi reče: »Dosta ti je moja milost jer snaga se u slabosti usavršuje.« Najradije ću se dakle još više hvaliti svojim slabostima da se nastani u meni snaga Kristova. Zato uživam u slabostima, uvredama, poteškoćama, progonstvima, tjeskobama poradi Krista. Jer kad sam slab, onda sam jak. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije Evanđelja: Duh Gospodnji na meni je: on me posla blagovjesnikom biti siromasima (usp. Lk 4, 18).

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Marku (Mk 6, 1-6): U ono vrijeme: Isus dođe u svoj zavičaj. A doprate ga učenici. I kada dođe subota, poče učiti u sinagogi. I mnogi što su ga slušali preneraženi govorahu: »Odakle to ovome? Kakva li mu je mudrost dana? I kakva se to silna djela događaju po njegovim rukama? Nije li ovo drvodjelja, sin Marijin, i brat Jakovljev, i Josipov, i Judin, i Šimunov? I nisu li mu sestre ovdje među nama?« I sablažnjavahu se o njega. A Isus im govoraše: »Nije prorok bez časti doli u svom zavičaju i među rodbinom i u svom domu.« I ne mogaše ondje učiniti ni jedno čudo, osim što ozdravi nekoliko nemoćnika stavivši ruke na njih. I čudio se njihovoj nevjeri. Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika – Uvod: Braćo i sestre, poslušni Kristovoj riječi uputimo svoje ponizne molitve nebeskomu Ocu, moleći da Crkva bude urešena snagom vjere, a sav svijet njegovom dobrotom.

  1. Za tvoju Crkvu, da poslušna tvojoj riječi donosi plodove spasenja za sve ljude, molimo te.
  2. Za ljude u javnim medijima, znanosti i kulturi: da ih u njihovu radu vodi želja za istinskim dobrom svakoga čovjeka, molimo te.
  3. Za sve ljude svijeta: da im daš svoju mudrost kako bi odbacivali ono što je nedostojno ljudske osobe, molimo te.
  4. Za sjemeništarce i bogoslove i ovogodišnje mladomisnike koje pozivaš u svoju službu, da ih oslobodiš svakoga straha te ti odgovore poslušnom vjerom, molimo te.
  5. Za nas ovdje sabrane: da svojim Duhom stvoriš među nama ozračje otvorenosti za nove iskorake koji od tebe dolaze, molimo te.
  6. Za sve umiruće: da u vječnosti ugledaju svjetlost tvoga lica i hvale te bez prestanka, molimo te.

Molitva: Primi Gospodine, naše molitve. Ne dopusti da riječ spasenja koju si nam povjerio u nama usahne; pomozi nam da živeći vjernost tebi budemo svjedoci tvoje ljubavi za svakoga čovjeka. Po Kristu Gospodinu našemu.