Trinaesta nedjelja kroz godinu – 27.6.2021.

Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje – Čitanje Knjige Mudrosti (Mudr 1, 13-15; 2, 23-24): Bog nije stvorio smrt niti se raduje propasti živih. Već je sve stvorio da opstane, i spasonosni su stvorovi svijeta, i u njima nema smrtonosna otrova. I podzemlje ne vlada zemljom, jer pravednost je besmrtna. Jer je Bog stvorio čovjeka za neraspadljivost i učinio ga na sliku svoje besmrtnosti. A đavlovom je zavišću ušla smrt u svijet i nju će iskusiti oni koji njemu pripadaju. Riječ Gospodnja.

Psalam – Pripjev: Veličam te, Gospodine, jer si me izbavio (Ps 30, 2.4-6.11-12a.13b)

 1. Veličam te, Gospodine, jer si me izbavio i nisi dao da se raduju nada mnom dušmani.
  Gospodine, izveo si mi dušu iz Podzemlja, na rubu groba ti si me oživio.
 2. Pjevajte Gospodinu, pobožnici njegovi, zahvaljujte svetom imenu njegovu! Jer samo za tren traje srdžba njegova, a cio život dobrota njegova.
 3. Večer donese suze, a jutro klicanje. Slušaj, Gospodine, i smiluj se meni; Gospodine, budi mi na pomoć! Okrenuo si plač moj u igranje, Gospodine, Bože moj, dovijeka ću te hvaliti!

Drugo čitanje – Druge poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima (2Kor 8, 7.9.13-15): Braćo: Kao što se u svemu odlikujete – u vjeri, i riječi, i spoznanju, i svakoj gorljivosti, i u ljubavi svojoj prema nama – odlikujte se i u ovoj darežljivosti. Ta poznate darežljivost Gospodina našega Isusa Krista! Premda bogat, radi vas posta siromašan, da se vi njegovim siromaštvom obogatite. Ne dakako: drugima olakšica, vama oskudica, nego – jednakost! U sadašnjem trenutku vaš suvišak za njihovu oskudicu da jednom njihov suvišak bude za vašu oskudicu – te bude jednakost, kao što je pisano: Nije ništa preteklo onome koji bijaše nakupio mnogo, a niti je nedostajalo onome koji bijaše nakupio manje. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije Evanđelja (2 Tim 1, 10): Spasitelj naš Isus Krist obeskrijepi smrt i učini da zasja život po evanđelju.

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Marku (Mk 5, 21-24.35b-43) (kraća verzija): U ono vrijeme: Kad se Isus lađom ­ponovno prebacio prijeko, zgrnu se k njemu silan svijet. Stajao je uz more. I dođe, gle, ­jedan od nadstojnika sinagoge, imenom Jair. Ugledavši ga, padne mu pred noge pa ga usrdno moljaše: »Kćerkica mi je na umoru! Dođi, stavi ruke na nju da ozdravi i ostane u životu!« I pođe s njima. A za njim je išao silan svijet i pritiskao ga. Dok je Isus još govorio, eto nadstojnikovih s porukom: »Kći ti je umrla. Čemu ­dalje mučiti učitelja?« Isus je čuo taj razgovor, pa će nadstojniku: »Ne boj se! Samo vjeruj!« I ne dopusti da ga itko drugi prati osim Petra i Jakova i Ivana, brata Jakovljeva. I ­dođu u kuću nadstojnikovu. Ugleda buku i one koji plakahu i naricahu u sav glas. Uđe i kaže im: »Što bučite i plačete? Dijete nije umrlo, nego spava.« A oni mu se podsmjehivahu. No on ih sve izbaci, uzme sa sobom djete­tova oca i majku i svoje pratioce pa uđe onamo gdje bijaše dijete. Primi dijete za ruku govoreći: »Talita, kum!«, što znači: »Djevojko! Zapovijedam ti, ustani!« I djevojka odmah usta i poče hodati. Bijaše joj dvanaest godina. I u tren ostadoše zapanjeni, u čudu veliku. On im dobro poprijeti neka toga nitko ne dozna; i reče da djevojci dadnu jesti. Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika

Uvod: Braćo i sestre, s vjerom se utecimo svemogućemu Bogu da nas obnovi svojom milošću i ozdravi od svega što priječi radost života s njim i s braćom ljudima.

 1. Za Crkvu u svijetu: da vjerna evanđelju, bude mjesto spasenja za sve koji te traže, molimo te.
 2. Za sve tvoje vjernike: da uzmognu graditi bratstvo među ljudima, osobito među potrebnima i obespravljenima, molimo te.
 3. Za ljude koji su pogođeni bolešću i drugim nedaćama, obdari ih pouzdanjem u tebe i budi im bliz po ljubavi tvojih vjernika, molimo te.
 4. Za našu zajednicu neka nas ovo misno zajedništvo ozdravi od naših sebičnosti, ljubomore i zavisti, molimo te.
 5. Za naše sjemeništarce, bogoslove, ovogodišnje mladomisnike, neka im Isusova riječ bude poticaj da se do kraja žrtvuju za potrebne ljude, molimo te.
 6. Za našu pokojnu braću i sestre: po Kristovoj pobjedi nad smrću uvedi ih u radost vječnoga kraljevstva, molimo te.

Molitva: Primi i usliši, svemogući Bože, naše smjerne molitve i daj da živeći dar otkupljenja budemo dionici tvoje pobjede nad grijehom i smrću. Po Kristu Gospodinu našemu.