Mise u tjednu od 21.6.2021.

Mise za pokojne u tjednu su:

  • ponedjeljak, srijeda, petak i subota u 7.30 u jutro
  • utorak i četvrtak u 18.00 sati
  1. Ponedjeljak, 21.6.2021.
  2. Utorak, 22.6.2021. Ivo Ćorić za pokojnog Stojana, Ivicu, Krasnodara, Mirka, Jelu, Ivu, Ivana i ostale pokojne
  3. Srijeda, 23.6.2021.
  4. Četvrtak, 24.6..2021. Ivandan, Misa će kod nas bit u 8,00 sati. Misna nakana bit će za pokojne kruševske župnike: Fra Lazar Čolak, fra Bazilije Senjak, don Ante Romić, don Mile Iličić, i don Vinko Brkić.
  5. Petak, 25.6.2021.
  6. Subota, 26.6.2021. Milka Delić za pokojnog Vinka, Martina, Katu, Nikolu, Jakova, Ivu, Mandu, Danicu, Niku i Mandu