Dvanesta nedjelja kroz godinu – 20.6.2021.

Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje – Čitanje Knjige o Jobu (Job 38, 1.8-11): Gospodin odgovori Jobu iz oluje i reče: »Tko li zatvori more vratnicama kad burkajuć se navrije iz utrobe; kad oblakom ko haljom ga odjenuh i maglom gustom ovih ko pelenam’; kad njegovu sam odredio među, vrata stavio s prijevornicama? ’Dotle ćeš, rekoh, dalje ni koraka,  tu nek se lomi ponos tvog valovlja!’« Riječ Gospodnja.

Psalam – Pripjev: Hvalite Gospodina jer dovijeka je ljubav njegova! (Ps 107,23-26.28-31)

  1. Oni koji lađama zaploviše morem da po vodama silnim trguju: oni vidješe djela Gospodnja, čudesa njegova na pučini.
  2. On reče i olujni se vjetar uzvitla što u visinu diže valove mora. Do neba se dizahu, u bezdan se spuštahu, u nevolji duša im ginula.
  3. Tada zavapiše Gospodinu u svojoj tjeskobi i on ih istrže iz nevolja. Smiri oluju u tih povjetarac, valovi morski umukoše.
  4. Obradovaše se tišini, u željenu luku on ih povede. Neka hvale Gospodina za dobrotu njegovu, za čudesa njegova sinovima ljudskim!

Drugo čitanje – Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima (2Kor 5, 14-17) Braćo: Ljubav nas Kristova obuzima kad promatramo ovo: jedan za sve umrije, svi dakle umriješe; i za sve umrije, da oni koji žive ne žive više sebi, nego onomu koji za njih umrije i uskrsnu. Stoga mi od sada nikoga ne poznajemo po tijelu; ako smo i poznavali po tijelu Krista, sada ga tako više ne poznajemo. Dakle, je li tko u Kristu, nov je stvor. Staro uminu, novo, gle, nasta! Riječ Gospodnja.

Pjesma prije Evanđelja:  Prorok velik usta među nama! Pohodi Bog narod svoj! (Lk 7, 16)

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Marku (Mk 4, 35-41): U onaj dan, uvečer, reče Isus svojim učenicima: »Prijeđimo prijeko!« Oni otpuste mnoštvo i povezu Isusa kako već bijaše u lađi. A pratile su ga i druge lađe. Najednom nasta žestoka oluja, na lađu navale valovi te su je već gotovo napunili. A on na krmi spavaše na uzglavku. Probude ga i kažu mu: »Učitelju! Zar ne mariš što ginemo?« On se probudi, zaprijeti vjetru i reče moru: »Utihni! Umukni!« I smiri se vjetar i nasta velika utiha. Tada im reče: »Što ste bojažljivi? Kako nemate vjere?« Oni se silno prestrašiše pa se zapitkivahu: »Tko li je ovaj da mu se i vjetar i more pokoravaju?« Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika – Uvod: Nebeskome Ocu, u čijoj je ruci naš život, uputimo svoje molitve, proseći svjetlo vjere da u iskušenjima života možemo prepoznavati njegovu prisutnost i očinsku brigu. 

  1. Za Papu i sve crkvene pastire: da s tvojom pomoći provedu povjereni im narod kroz sve oluje svijeta, molimo te.
  2. Za naše sjemeništarce, bogoslove i ovogodišnje mladomisnike: da se ne boje nikoga dok su s Isusom, molimo te.
  3. Za sve koji su razočarani u životu: pruži im milosnu i sigurnu ruku, molimo te.
  4. Za bolesnike i patnike koji misle da si ih napustio: javi im se kao svjetlo i pomozi ih, molimo te.
  5. Za sve narode i pojedince koji stradavaju u ratovima: obnovi ih svojim blagoslovom, molimo te.
  6. Za sve naše pokojne, budi im nagrada za ono što su na zemlji dobro činili, molimo te.

Molitva: Svemogući Bože, udijeli nam milost da živom vjerom prionemo uz tvoga Sina te svojim životom i radom gradimo tvoje kraljevstvo među ljudima. Po Kristu Gospodinu našemu.