Deseta nedjelja kroz godinu – 6.6.2021.

Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje – Čitanje Knjige Postanka (Post 3, 9-15): Pošto je Adam jeo s drveta, zovne ga Gospo­din, Bog: »Gdje si?«, reče mu. On ­odgovori: »Čuo sam tvoj glas u vrtu; pobojah se jer sam gol pa se sakrili.« Nato mu reče: »Tko ti otkri da si gol? Da nisi jeo sa stabla s ­kojega sam ti zabranio jesti?« Čovjek odgovori: »Žena koju si stavio uza me – ona mi je dala sa stabla pa sam jeo.« Gospodin, Bog, reče ženi: »Što si to učinila?« »Zmija me ­prevarila pa sam jela«, odgovori žena. Nato Gospodin, Bog, reče zmiji: »Kad si to učinila, prokleta bila među svim životinjama i svom zvjeradi poljskom! Po trbuhu svome puzat ćeš i prašinu jesti sveg života svog! Neprijateljstvo ja zamećem između tebe i žene, između roda tvojeg i roda njezina: on će ti glavu satirati, a ti ćeš mu vrebati petu.« Riječ Gospodnja.

Psalam – Pripjev: U Gospodina je milosrđe i obilno je u njega otkupljenje. (Ps 130, 1-8)

  1. Iz dubine vapijem tebi, Gospodine: Gospodine, usliši glas moj! Neka pazi uho tvoje na glas moga vapaja!
  2. Ako se, Gospodine, grijeha budeš spominjao, Gospodine, tko će opstati? Al u tebe je praštanje da bismo ti služili.
  3. U Gospodina ja se uzdam, duša se moja u njegovu uzda riječ. Duša moja čeka Gospodina više no zoru straža noćna.

Drugo čitanje – Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima (2 Kor 4, 13 – 5,1) Braćo: Budući da imamo isti duh vjere kao što je pisano: Uzvjerovah, zato besjedim, i mi vjerujemo pa zato i besjedimo. Ta znamo: onaj koji je uskrisio Gospodina Isusa i nas će s Isusom uskrisiti i zajedno s vama uza se postaviti. A sve je to za vas: da milost – umnožena – zahvaljivanjem mnogih izobiluje Bogu na slavu. Zato ne malakšemo. Naprotiv, ako se naš izvanji čovjek i raspada, nutarnji se iz dana u dan obnavlja. Ta ova malenkost naše časovite nevolje donosi nam obilato, sve obilatije, breme vječne slave jer nama nije do vidljivog, nego do nevidljivog: ta vidljivo je privremeno, a nevidljivo – vječno. Znamo doista: ako se razruši naš zemaljski dom, šator, imamo zdanje od Boga, dom nerukotvoren, vječan na nebesima. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja: Sada će knez ovoga svijeta biti izbačen, govori Gospodin. A ja kad budem uzdignut sa zemlje, sve ću privući k sebi. (Iv 12, 31b-32)

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Marku (Mk 3, 20-35): U ono vrijeme: Dođe Isus u kuću. Opet se skupi toliko mnoštvo da nisu mogli ni jesti. Čuvši to, dođoše njegovi da ga obuzdaju jer se govorilo: »Izvan sebe je!« I pismoznanci što siđoše iz Jeruzalema govorahu: »Beelzebula ima, po poglavici đavolskom izgoni đavle.« A on ih dozva pa im u prispodobama govoraše: »Kako može Sotona Sotonu izgoniti? Ako se kraljevstvo u sebi razdijeli, ono ne može opstati. Ili: ako se kuća u sebi razdijeli, ona ne može opstati. Ako je dakle Sotona sam na sebe ustao i razdijelio se, ne može opstati, nego mu je kraj. Nitko, dakako, ne može u kuću jakoga ući i  oplije­niti mu pokućstvo ako prije jakoga ne sveže. Tada će mu kuću oplijeniti! Doista, kažem vam, sve će se oprostiti sinovima ljudskima, koliki god bili grijesi i hule kojima pohule. No pohuli li tko na Duha Svetoga, nema oproštenja dovijeka; krivac je grijeha vječnoga.« Jer govorahu: »Duha nečistoga ima.« I dođu majka njegova i braća njegova. Ostanu vani, a k njemu pošalju neka ga ­pozovu. Oko njega je sjedjelo mnoštvo. I reknu mu: »Eno vani majke tvoje i braće tvoje, ­traže te!« On im odgovori: »Tko je majka ­moja i braća moja?« I okruži pogledom po ­onima što su sjedjeli oko njega u krugu i kaže: »Evo majke moje, evo braće moje! Tko god vrši volju Božju, on mi je brat i sestra i majka.« Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika – Uvod: Bogu, pobjedniku grijeha i svakoga zla, s pouzdanjem iznesimo svoje molitve:

  1. Prati, Gospodine, svoju Crkvu na putu kroz svijet: daj da vjernošću tvojoj riječi i svjedočanstvom života donosi ljudima svjetlo koje razbija tamu zablude i grijeha, molimo te.
  2. U svojoj mudrosti čuvaj, Gospodine, papu našega Franju, biskupa našega Ratkai sve pastire Crkve: pomozi im da svojim služenjem promiču ljepotu zajedništva u tvojoj Crkvi, molimo te.
  3. Budi bliz, Gospodine, svima koji trpe, a sve koji se nalaze u tami grijeha obasjaj svjetlom svoga spasenja, molimo te. 
  4. Čuvaj u nama, Gospodine, dar vjere; otkloni iz našega srca sve što ranjava ljepotu zajedništva s Kristom te budemo dostojni zvati se njegovom braćom i sestrama, molimo te.
  5. Primi, Gospodine, u nebesko blaženstvo sve naše pokojne, molimo te.

Molitva: Svemogući Bože, izvore zemaljskoga i nebeskoga života, usliši nam molitve
i naš zemaljski hod upravi na put vječnosti. Po Kristu Gospodinu našemu.