Tijelovo – 3.6.2021.

Nedjeljna i blagdanska Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje – Čitanje Knjige Izlaska (Izl 24, 3-8): U one dane: Dođe Mojsije i kaza narodu sve riječi Gospodnje i sve odredbe. A sav puk odgovori u jedan glas: »Sve riječi što ih Go­spodin reče vršit ćemo.« Tada ­Mojsije popi­-še sve riječi Gospodnje. A ujutro pod­rani te podigne žrtvenik na podnožju ­brda i dvanaest stećaka za dvanaest plemena Izraelo­vih. Zatim naloži mladim Izraelcima da prinesu žrtve paljenice i da žrtvuju Gospodinu junce kao žrtve pomirnice. Mojsije ­uhvati krv; polovicu krvi ulije u posude, a ­polovicu izlije po žrtveniku. Prihvati zatim ­Knjigu Saveza pa je narodu glasno pročita, a narod uzvrati: »Sve što je Gospodin rekao izvršit ćemo i poslušat ćemo.« ­Mojsije potom uzme krvi te poškropi narod ­govoreći: »Ovo je krv Saveza koji Gospodin sada s vama sklapa na temelju svih ovih riječi.« Riječ Gospodnja.

Psalam – Pripjev: Uzet ću čašu spasenja i zazvati ime Gospodnje (Ps 116, 12-13.15.16b-18)

  1. Što da uzvratim Gospodinu za sve što mi je učinio? Uzet ću čašu spasenja i zazvati ime Gospodnje.
  2. Dragocjena je u očima Gospodnjim smrt pobožnika njegovih. Tvoj sam sluga, sin službenice tvoje: ti si razriješio okove moje.
  3. Tebi ću prinijeti žrtve zahvalne, zazvat ću ime Gospodnje. Izvršit ću Gospodinu zavjete svoje pred svim pukom njegovim.

Drugo čitanje – Čitanje Poslanice Hebrejima (Heb 9,11-15): Braćo: Krist se pojavi kao veliki svećenik budućih dobara pa po većem i savršenijem šatoru – nerukotvorenu, koji nije od ovoga stvorenja – i ne po krvi jaraca i junaca, nego po svojoj uđe jednom zauvijek u svetinju i nađe vječno otkupljenje. Doista, ako već poškropljena krv jaraca i bikova i pepeo juničin posvećuje onečišćene, daje tjelesnu čistoću, koliko će više krv Krista – koji po Duhu vječnom samoga sebe bez mane prinese Bogu – očistiti savjest našu od mrtvih djela, na službu Bogu živomu! A radi ovoga je posrednik novoga saveza: da po smrti za otkupljenje prekršajâ iz starog saveza pozvani zadobiju obećanu vječnu baštinu. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja – Ja sam kruh živi koji sam s neba sišao, govori Gospodin; tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke (Iv 6, 51):

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Marku (Mk 14,12-16.22-26): Prvoga dana Beskvasnih kruhova, kad se žrtvovala pasha, upitaju učenici ­Isusa: »Gdje hoćeš blagovati pashu, da odemo i pripravimo?« On pošalje dvojicu učenika i rekne im: »Idite u grad i namjerit ­ćete se na čovjeka koji nosi krčag vode. Pođite za njim pa gdje on uđe, recite domaćinu: ‘Učitelj pita: Gdje mi je svratište u kojem bih blagovao pashu sa svojim učenicima?’ I on će vam pokazati na katu veliko blagovalište, prostrto i spremljeno. Ondje nam pripravite.« Učenici odu, dođu u grad i nađu kako im on reče te priprave pashu. I dok su blagovali, on uze kruh, izreče blagoslov pa razlomi, dade im i reče: »Uzmite, ovo je tijelo moje.« I uze čašu, zahvali i dade im. I svi su iz nje pili. A on im reče: »Ovo je krv moja, krv Saveza, koja se za mnoge prolijeva. Zaista, kažem vam, ne, neću više piti od ovoga roda trsova do onoga dana kad ću ga – novoga – piti u kraljevstvu Božjem.« Otpjevavši hvalospjeve, zaputiše se prema Maslinskoj gori. Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika – Uvod: Braćo i sestre, Krist Gospodin je po svome križu i smrti predao sebe za život svijeta. S pouzdanjem mu se utecimo da u ovome zajedništvu obnovi u nama ljepotu božanskoga života kojega je u nas pohranio.

  1. Za Crkvu kojoj se daruješ u otajstvu euharistije: da se svakodnevno obnavlja tim darom i te sama bude kruh koji se lomi za život svijeta, molimo te.
  2. Za svećenike, služitelje svetih otajstava: okrijepi ih svetošću života i predanom ljubavlju za sve ljude te uvijek budu dostojni služitelji sakramenta ljubavi, molimo te.
  3. Za sve koji osjećaju duhovnu glad: pohodi ih svojom dobrotom i pomozi da se odazovu tvojoj riječi te u njoj pronađu put života i spasenja, molimo te.
  4. Za nas okupljene oko stola tvoje riječi i stola euharistije: daj da nas ovo blagovanje okrijepi za novo zajedništvo s tobom i s braćom ljudima, molimo te.
  5. Za braću i sestre koji u vjeri usnuše: udijeli im dioništvo u nebeskoj gozbi, molimo te.

Molitva: Gospodine Isuse Kriste, u slavlju euharistije krijepiš nas svojom riječju i hraniš svojim tijelom i krvlju. Daj da blagovanje svetih otajstava obnavlja naše živote na hvalu tebi. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.