Sedma uskrsna nedjelja – 16.5.2021.

Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje – Čitanje Djela apostolskih (Dj 1, 15-17. 20a. 20c-26): U one dane ustade Petar među braćom – a bijaše sakupljenog naroda oko sto i dvadeset duša – i reče: “Braćo! Trebalo je da se ispuni Pismo što ga proreče Duh Sveti na usta Davidova o Judi koji bijaše vođa onima što uhvatiše Isusa. A Juda se ubrajao k nama i imao udio u ovoj službi. Pisano je doista u Knjizi psalama: Njegovu službu neka primi drugi! Jedan dakle od ovih ljudi što bijahu s nama za sve vrijeme što je među nama živio Gospodin Isus – počevši od krštenja Ivanova pa sve do dana kad bi uzet od nas – treba da bude svjedokom njegova uskrsnuća.” I postaviše dvojicu: Josipa koji se zvao Barsaba a prozvao se Just, i Matiju. Onda se pomoliše: “Ti, Gospodine, poznavaoče svih srdaca, pokaži koga si od ove dvojice izabrao da primi mjesto ove apostolske službe kojoj se iznevjeri Juda, da ode na svoje mjesto.” Onda im baciše kocke, i kocka pade na Matiju; tako bi pribrojen jedanaestorici apostola. Riječ Gospodnja!

Psalam – Pripjev: Gospodin u nebu postavi prijestolje svoje (Ps 103, 1-2.11-12.19-20ab)

  1. Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina i sve što je u meni, sveto ime njegovo! Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina i ne zaboravi dobročinstava njegovih!
  2. Jer kako je nebo visoko nad zemljom, dobrota je njegova s onima koji ga se boje. Kako je istok daleko od zapada, tako udaljuje od nas bezakonja naša.
  3. Gospodin u nebu postavi prijestolje svoje i kraljevska vlast svemir mu obuhvaća. Blagoslivljajte Gospodina, svi anđeli njegovi, vi jaki u sili što izvršujete naredbe njegove.

Drugo čitanje – Čitanje Prve Ivanove poslanice (1 Iv 4, 11-16):  Ljubljeni! ako je Bog tako ljubio nas, i mi smo dužni ljubiti jedni druge. Boga nitko nikada ne vidje. Ako ljubimo jedni druge, Bog ostaje u nama, i ljubav je njegova u nama savršena. Po ovom znamo da ostajemo u njemu, i on u nama: od Duha nam je svoga dao. I mi smo vidjeli i svjedočimo da je Otac poslao Sina kao Spasitelja svijeta. Tko ispovijeda da je Isus Sin Božji, Bog ostaje u njemu, i on u Bogu. I mi smo upoznali ljubav koju Bog ima u nama i povjerovali joj. Bog je ljubav, i tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje, i Bog u njemu. Riječ Gospodnja!

Pjesma prije Evanđelja: Neću vs ostaviti kao siročad, govori Gospodin: idem i doći ću k vama, radovat će se srce vaše. (Iv 14,18)

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu (Iv 17, 11b-19): U ono vrijeme: Isus podiže oči k nebu i pomoli se: »Oče sveti, sačuvaj ih u svom imenu koje si mi dao: da budu jedno kao i mi. Dok sam ja bio s njima, ja sam ih čuvao u tvom imenu, njih koje si mi dao; i štitio ih, te nijedan od njih ne propade osim sina propasti, da se Pismo ispuni. A sada k tebi idem i ovo govorim u svijetu da imaju puninu moje radosti u sebi. Ja sam im predao tvoju riječ, a svijet ih zamrzi jer nisu od svijeta kao što ni ja nisam od svijeta. Ne molim te da ih uzmeš sa svijeta, nego da ih očuvaš od Zloga. Oni nisu od svijeta kao što ni ja nisam od svijeta. Posveti ih u istini: tvoja je riječ istina. Kao što ti mene posla u svijet, tako i ja poslah njih u svijet. I za njih posvećujem samog sebe da i oni budu posvećeni u istini.« Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika – Uvod: Ujedinjeni snagom Kristova Duha, uputimo svoje molitve Ocu nebeskom proseći snagu istinskoga zajedništva za cijelu Crkvu i za sav svijet.

  1. Da Crkva bude svjetlo narodima na zemaljskom putu, molimo te.
  2. Da sveti Otac Papa i svi pastiri u Crkvi mogu svjedočiti za Isusa, Spasitelja čovjeka, molimo te.
  3. Da dođe do jedinstva među podijeljenim Crkvama, molimo te.
  4. Da naše obitelji ostanu vjerne međusobnoj ljubavi, tebi, Crkvi i svome narodu, molimo te.
  5. Da nam tvoja Božanska riječ bude pravilo i zakon u našem životu molimo te,
  6. Da naša braća i sestre koja su u vjeri usnula, budu s tobom u slavi uskrsnuća, molimo te.

Molitva: Primi, nebeski Oče, molitve svoje Crkve i daj da naše  zajedništvo s ljudima raste iz našega zajedništva s tobom. Po Kristu Gospodinu našem.