Uzašašće – Križi – 13.5.2021.

Nedjeljna i blagdanska Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje – Početak Djela apostolskih (Dj 1, 1-11): Prvu sam knjigu, Teofile, sastavio o svemu što je Isus činio i učio do dana kad je uznesen pošto je dao upute apostolima koje je izabrao po Duhu Svetome. Njima je poslije svoje muke mnogim dokazima pokazao da je živ, četrdeset im se dana ukazivao i govo­rio o kraljevstvu Božjem. I dok je jednom s njima blagovao, zapovjedi im da ne napuštaju Jeruzalema, nego neka čekaju obećanje Očevo »koje čuste od mene: Ivan je krstio vodom, a vi ćete naskoro nakon ovih dana biti kršteni Duhom Svetim«. Nato ga sabrani upitaše: »Gospodine, hoćeš li u ovo vrijeme Izraelu opet uspo­staviti kraljevstvo?« On im odgovori: »Nije vaše znati vremena i zgode koje je Otac podredio svojoj vlasti. Nego primit ćete snagu Duha Svetoga koji će sići na vas i bit ćete mi svjedoci u Jeruzalemu, po svoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje.« Kada to reče, bî uzdignut njima naočigled i oblak ga ote njihovim očima. I dok su ne­tremice gledali kako on odlazi na nebo, gle, dva čovjeka stadoše kraj njih u bijeloj odjeći i rekoše im: »Galilejci, što stojite i gledate u nebo? Ovaj Isus koji je od vas uznesen na nebo isto će tako doći kao što ste vidjeli da odlazi na nebo.« Riječ Gospodnja.

Psalam – Pripjev: Uzlazi Bog uz klicanje, Gospodin uza zvuke trublje! (Ps 47, 2-3.6-9)

  1. Narodi svi, plješćite rukama, kličite Bogu glasom radosnim. Jer Gospodin je to – svevišnji, strašan, kralj velik nad zemljom svom.
  2. Uzlazi Bog uz klicanje, Gospodin uza zvuke trublje. Pjevajte Bogu, pjevajte, pjevajte kralju našemu, pjevajte!
  3. Jer on je kralj nad zemljom svom, pjevajte Bogu, pjevači vrsni! Bog kraljuje nad narodima, stoluje Bog na svetom prijestolju.

Drugo čitanje – Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima (Ef 1, 17-23): Braćo: Bog Gospodina našega Isusa Krista, Otac slave, dao vam Duha mudrosti i objave kojom ćete ga spoznati; prosvijetlio vam oči srca da upoznate koje li nade u pozivu njegovu, koje li bogate slave u baštini njegovoj među svetima i koje li  prekomjerne veličine u moći njegovoj prema nama koji vjerujemo: ona je primjerena djelotvornosti sile i ­snage njegove koju na djelu pokaza u Kristu, kad ga uskrisi od mrtvih i posjede sebi zdesna na nebesima iznad svakog vrhovništva i vlasti i moći i gospodstva i svakog imena imenovana ne samo na ovom svijetu nego i u budućemu. Sve mu podloži pod noge, a njega postavi – nad svime – glavom Crkvi, koja je tijelo njegovo, punina Onoga koji sve u svima ispunja. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije Evanđelja:   Pođite i učinite mojim učenicima sve narode, govori Gospodin; ja sam s vama u sve dane – do svršetka svijeta. (Mt 28, 19a.20b)

Evanđelje – Svršetak svetog Evanđelja po Marku (Mk 16, 15-20): U ono vrijeme: Isus se ukaza jedanaestorici i reče im: »Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju. Tko uzvjeruje i pokrsti se, spasit će se, a tko ne uzvjeruje, osudit će se. A ovi će znakovi pratiti one koji uzvjeruju: u ime će moje ­izganjati zloduhe, novim će jezicima zboriti, zmije uzimati; i popiju li što smrtonosno, ne, neće im nauditi; na nemoćnike će ruke polagati, i bit će im dobro.« I Gospodin Isus, pošto im to reče, bude uzet na nebo i sjede zdesna Bogu. Oni pak odoše i propovijedahu posvuda, a Gospodin surađivaše i utvrđivaše riječ popratnim znakovima. Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika – Uvod: Braćo i sestre, Bog nam je povjerio zadaću da budemo nje­govi suradnici u svijetu i nastavljamo njegovo djelo. Moli­mo ga da povjerenu zadaću vršimo dostojno.

  1. Za Crkvu: vodi je trajno svojim duhom mudrosti da bude mjesto u kojemu će svi ljudi prepoznati tvoju stvarnu prisutnost, molimo te.
  2. Za pastire Crkve: podari im svoga Duha vjernosti te daj da njihovo zajedništvo s tobom bude izvor snage za nji­hovo djelovanje, molimo te.
  3. Za kršćane: podari im svoga Duha radosti da u svijetu pritisnutom mnogim nevoljama budu glasnici i gradite­lji svijeta po mjeri evanđelja, molimo te.
  4. Za kršćanske zajednice: podari im svoga Duha jedinstva i zajedništva, da svijetu dadnu svjedočan­stvo o pripadnosti tebi te tako preobražavaju svijet prema evanđeoskim vrijednostima, molimo te.
  5. Za sve naše pokojnike: uvedi ih u zajedništvo svojih sve­tih, molimo te.

Molitva: Gospodine, usliši nam molitve i prati naše djelovanje svo­jom pomoći, da naša nastojanja oko izgradnje tvoga kra­ljevstva urode plodovima za vječnost. Koji živiš i kraljuješ u sve vijeke vjekova.