Trideset i treća nedjelja kroz godinu – 15.11.2020.

Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje – Čitanje Knjige Mudrih izreka (Izr 31,10-13.19-20.30-31):  Tko će naći ženu vrsnu? Više vrijedi ona nego biserje. Muževljevo se srce uzda u nju i blagom neće oskudijevati. Ona mu čini dobro, a ne zlo, u sve dane vijeka svojeg. Pribavlja vunu i lan i vješto radi rukama marnim. Rukama se maša preslice i prstima drži vreteno. Siromahu dlan svoj otvara, ruke pruža nevoljnicima. Lažna je ljupkost, tašta je ljepota: žena sa strahom Gospodnjim zaslužuje hvalu. Plod joj dajte ruku njezinih i neka je na vratima hvale djela njezina! Riječ Gospodnja.

Psalam – Pripjev: Blago svima koji se boje Gospodina! (Ps 128,1-5)

  • Blago svakome koji se boji Gospodina, koji njegovim hodi stazama! Plod ruku svojih ti ćeš uživati, blago tebi, dobro će ti biti.
  • Žena će ti biti kao plodna loza u odajama tvoje kuće; sinovi tvoji ko mladice masline oko stola tvojega.
  • Eto, tako će biti blagoslovljen čovjek koji se boji Gospodina! Blagoslovio te Gospodin sa Siona, uživao sreću Jeruzalema sve dane života svojega!

Drugo čitanje Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Solunjanima (1Sol 5,1-6):  O vremenima i trenucima nije, braćo, potrebno pisati vam. Ta i sami dobro znate da Dan Gospodnji dolazi baš kao kradljivac u noći. Dok još budu govorili: »Mir i sigurnost«, zadesit će ih iznenadna propast kao trudovi trudnicu i neće umaći. Ali vi, braćo, niste u tami, da bi vas Dan mogao zaskočiti kao kradljivac: ta svi ste vi sinovi svjetlosti i sinovi dana. Nismo doista od noći ni od tame. Onda i ne spavajmo kao ostali, nego bdijmo i trijezni budimo. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije Evanđelja (Iv 15, 4a.5b): Ostanite u meni i ja u vama, govori Gospodin, tko ostaje u meni, taj donosi mnogo roda.

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Mateju (Mt 25, 14-30):  U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu: »Čovjek, polazeći na put, dozva sluge i dade im svoj imetak. Jednomu dade pet talenata, drugomu dva, a trećemu jedan – svakomu po njegovoj sposobnosti. I otputova. Onaj koji je primio pet talenata odmah ode, upotrijebi ih i stekne drugih pet. Isto tako i onaj sa dva stekne druga dva. Onaj napro­tiv koji je primio jedan ode, otkopa ­zemlju i sakri novac gospodarov. Nakon dugo vremena dođe gospodar tih slugu i zatraži od njih račun. Pristupi mu onaj što je primio pet tale­nata i donese drugih pet ­govoreći: ‘Gospodaru! Pet si mi ­talenata predao. Evo, drugih sam pet talenata stekao!’ Reče mu ­gospodar: ‘Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad ­mnogim ću te postaviti! Uđi u radost ­gospodara svoga!’ Pristupi i onaj sa dva talenta te reče: ‘Gospo­daru! Dva si mi talenta predao. Evo, druga sam dva ­talenta stekao!’ Reče mu gospodar: ‘Valjaš, slugo ­dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad ­mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga.’ A pristupi i onaj koji je primio jedan ­talenat te reče: ‘Gospodaru! Znadoh te: čovjek si strog, žanješ gdje nisi sijao i kupiš gdje ­nisi vijao. Pobojah se stoga, odoh i sakrih ­talenat tvoj u zemlju. Evo ti tvoje!’ A ­gospodar mu reče: ‘Slugo zli i lijeni! Znao si da žanjem gdje nisam sijao i kupim gdje nisam vijao! Trebalo je dakle da uložiš moj novac kod novčara i ja bih po povratku izvadio svoje s dobitkom.’ ‘Uzmite stoga od njega talenat i podajte onomu koji ih ima deset. Doista, onomu koji ima još će se dati, neka ima u izobilju, a od onoga koji nema oduzet će se i ono što ima. A beskorisnoga slugu izbacite van u tamu. Ondje će biti plač i škrgut zubi.’« Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika – Uvod: Poniznom se molitvom utecimo Bogu, dobromu Ocu i izvoru svakoga dobra:

  1. Daj da Crkva naviješta ljudima potrebu rada za vremeniti i vječni život, molimo te.
  2. Potakni kršćanske radnike da budu uzor ostalim radnicima kako se pošteno mogu razriješiti mnoge nepravde i kako je rad blagoslov čovjeku, molimo te.
  3. Znanstvenike i izumitelje nadahnjuj da pronađu mogućnosti lakšeg i čovječnijeg stjecanja potrebnih stvari za dostojan život čovjeka, molimo te.
  4. Učini da svi ljudi cijene i nagrađuju tihe i manje zamjetljive poslove naših domaćica, molimo te.
  5. Svima nama okupljenima na svetu misu daj da ne budemo beskorisni sluge, nego marljivi poslenici, koji će ući u radost vječnog Gospodara, molimo te.
  6. Sve naše pokojne primi u vječni mir, a nama pomozi da se zauzeto trudimo za zemaljski i budući vječni život, molimo te!

Molitva: Vječni Oče, u svojoj beskrajnoj ljubavi obdario si nas mnogim darovima. Prati naš životni hod svojom milošću da budemo uvijek djelitelji tvoje dobrote svim ljudima te zavrijedimo ući u vječno zajedništvo s tobom. Po Kristu Gospodinu našemu.