Zgode – misli – anegdote – 276

San: Ivica je cijelo jutro bio žalostan i ljut. Mama ga upita zašto je tužan. Sanjao sam, sladoled visok četiri metra. Pa što onda? Kakve to ima veze? Ima, ima veze. Probudio sam se prije nego što sam ga pojeo, tužno će Ivica.

Naivnost:  Tata, je li istina da su nekad umjesto novcem trgovah ovca­ma, kravama i svinjama? Da, tako se radilo u vrijeme robne razmjene… A kako su mogli tolike životi­nje staviti u svoje novčanike?

Sve je moguće: Mama je pripovijedala malom Luki da se ona rodila u Samobo­ru, a tata u Vodicama. A ja sam rođen u Zagrebu, čudi se Luka. Zaista je čudno da smo nas troje uopće zajedno.

Vrtuljak: Razgovaraju otac i sin: Tata, daj mi novca samo za vrtuljak! Što ćeš trošit za vrtuljak kad se cijela zemlja i onako okreće.

Dvojka: Donio doma Jurica đačku knjižicu, a ono sve jedinice, samo dvojka iz glazbenog. Otac se raspalio, udari ša­mar Jurici govoreći: Sram te bilo. Ovolike jedinice, a ti još pjevaš.