Trideseta nedjelja kroz godinu – 25.10.2020.

Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje Čitanje Knjige Izlaska (Izl 22, 20-26): Ovo govori Gospodin: »Ne tlači pridošlicu niti mu nanosi nepravde, jer ste i sami bili pridošlice u zemlji egipatskoj. Ne cvilite udovice i siročeta! Ako ih ­ucviliš i oni zavape k meni, sigurno ću njihove vapaje uslišati. Moj će se gnjev raspaliti i mačem ću vas pogubiti. Tako će vam žene ­osta­ti udovice, a djeca siročad. Ako uzajmiš novca kome od moga naroda, siromahu koji je kod tebe, ne postupaj prema njemu kao lihvar! Ne nameći mu kamata! Uzmeš li svome susjedu ogrtač u zalog, moraš mu ga vratiti prije zalaza sunca. Ta to mu je jedini pokrivač kojim omata svoje tijelo i u kojem može leći. Ako k meni zavapi, uslišat ću ga jer sam ja milostiv!« Riječ Gospodnja.

Psalam Pripjev: Ljubim te, Gospodine, kreposti moja! (Ps 18, 2-4.47.51)

  1. Ljubim te, Gospodine, kreposti moja! Gospodine, hridino moja, utvrdo moja, spase moj. 
  2. Bože moj, pećino moja kojoj se utječem, štite moj, snago spasenja moga, tvrđavo moja! Zazvat ću Gospodina, hvale predostojna, i od dušmana bit ću izbavljen. 
  3. Živio Gospodin! Blagoslovljena hridina moja! Neka se uzvisi Bog, spasenje moje! Umnožio si pobjede kralju svojemu, pomazaniku svome milost iskazao.

Drugo čitanje Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Solunjanima (1Sol 1, 5c-10):  Braćo! Znate kakvi smo poradi vas među vama bili. I vi postadoste nasljedovatelji naši i Gospodinovi: sve u nevolji mnogoj prigrliste Riječ s radošću Duha Svetoga tako da postadoste uzorom svim vjernicima u Makedoniji i Ahaji. Od vas je doista ne samo riječ Gospodnja odjeknula po Makedoniji i Ahaji nego se i vaša vjera u Boga posvuda tako proširila te nije potrebno da o tome govorimo. Oni sami o nama pripovijedaju: kako dođosmo k vama, kako se od idola obratiste k Bogu da biste služili Bogu živomu i ­istinskomu i iščekivali s nebesa Sina njegova koga uskrisi od mrtvih, Isusa koji nas izbavlja od gnjeva što dolazi. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije Evanđelja (Iv 14, 23):  Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ pa će i Otac moj ljubiti njega i k njemu ćemo doći.

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Mateju (Mt 22, 34-40): U ono vrijeme, kad su farizeji čuli kako Isus ušutka saduceje, okupiše se, a jedan od njih, zakonoznanac, da ga iskuša, upita: »Učitelju, koja je zapovijed najveća u Zakonu?« A on mu reče: »Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim. To je najveća i prva zapovijed. Druga, ovoj slična: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. O tim dvjema zapovijedima visi sav Zakon i Proroci.« Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika – Uvod: Braćo i sestre, Krist je svojom nesebičnom ljubavlju pokazao put našoj ljubavi. Njegovim primjerom okrijepljeni, uputimo svoje molitve Ocu nebeskom.

  1. Za Crkvu: da živi u ljubavi s tobom kao Kristova zaručnica, molimo te.
  2. Za svakog kršćanina: da ne iskušava Gospodina, nego da osluškuje što mu je činiti za njegovo i zajedničko dobro, molimo te.
  3. Za narodne vlasti: da osiguraju miran i spokojan život povjerenom im narodu, molimo te.
  4. Za sve ljude na svijetu: da žive u miru sa svim ljudima, molimo te.
  5. Za nas okupljene na ovu svetu misu: da živimo kao djeca velike tvoje obitelji, molimo te.
  6. Neka dopre do tebe vapaj naših molitava, ti nas prati, blagoslovi i pomozi da budemo uvijek tvoji, molimo te.

Molitva: Svemogući Bože, darom svoje ljubavi pozvao si nas u život i priveo nas na put spasenja. Prati nas svojom milošću da vjerno hodimo putem tvojih zapovijedi i svima svjedočimo dar tvoje ljubavi. Po Kristu Gospodinu našemu.