Dvadeset i deveta nedjelja kroz godinu – 18.10.2020.

Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

 Prvo čitanje – Čitanje Knjige proroka Izaije (Iz 45, 1. 4-6) Ovo govori Gospodin o Kiru, pomazaniku svome: »Primih ga za desnicu da pred njim oborim narode i raspašem bokove kraljevima, da rastvorim pred njim vratnice, da mu nijedna vrata ne budu zatvorena. Radi sluge svog Jakova i Izraela, svog izabranika, po imenu ja te pozvah, imenovah te premda me znao nisi. Ja sam Gospodin i nema drugoga; osim mene Boga nema. Iako me ne poznaš, naoružah te: nek se znade od istoka do zapada da izvan mene sve je ništavilo: Ja sam Gospodin i nema drugoga!« Riječ Gospodnja.

Psalam – Pripjev: Dajte Gospodinu slavu i silu! (Ps 96, 1.3-5.7-10ac)

  1. Pjevajte Gospodinu pjesmu novu! Pjevaj Gospodinu, sva zemljo! Kazujte poganima njegovu slavu, svim narodima čudesa njegova! 
  2. Velik je Gospodin, hvale predostojan,  strašniji od svih bogova! Ništavni su svi bozi narodâ,  a Gospodin stvori nebesa!
  3. Dajte Gospodinu, narodna plemena, dajte Gospodinu slavu i silu! Dajte Gospodinu slavu imena njegova! Prinesite žrtvu i uđite u dvorove njegove!
  4. Poklonite se Gospodinu u sjaju svetosti njegove! Strepi pred njim, sva zemljo! Nek se govori među poganima: »Gospodin kraljuje, narodima pravedno upravlja.«

Drugo čitanje – Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Solunjanima (1Sol 1, 1-5b): Pavao, Silvan i Timotej Crkvi Solunjanâ u Bogu Ocu i Gospodinu Isusu Kristu. Milost vam i mir! Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama spominjući se vaše ­djelotvorne vjere, zauzete ljubavi i postojane nade u Gospodinu našem Isusu Kristu, pred Bogom i Ocem našim. Svjesni smo, braćo od Boga ­ljubljena, vašeg izabranja jer evanđelje naše nije k vama došlo samo u riječi nego i u snazi, u Duhu Svetome i mnogostrukoj punini. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije Evanđelja: Svijetlite kao svjetlila u svijetu držeći riječ Života  (Fil 2, 15d.16a).

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Mateju (Mt 22, 15-21): U ono vrijeme: Odoše farizeji i održaše vijeće kako da Isusa uhvate u riječi. Pošalju k njemu svoje učenike s herodovcima da ga upitaju: »Učitelju! Znamo da si istinit te po istini putu Božjem učiš i ne mariš tko je tko jer nisi pristran. Reci nam, dakle, što ti se čini: je li dopušteno dati porez caru ili nije?« Znajući njihovu opakost, reče Isus: »Zašto me iskušavate, licemjeri? Pokažite mi porezni novac!« Pružiše mu denar. On ih upita: »Čija je ovo slika i natpis?« Odgovore: »Carev.« Kaže im: »Podajte dakle caru carevo, a Bogu Božje.« Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika

Uvodna molitva: Braćo i sestre, zahvalni nebeskomu Ocu na svakoj njegovoj riječi i na daru izabranja u narod otkupljenika, izrecimo mu ponizne svoje molitve.

  1. Za Crkvu: da živi u ljubavi s tobom kao Kristova zaručnica, molimo te.
  2. Za svakog kršćanina: da ne iskušava Gospodina, nego da osluškuje što mu je činiti za njegovo i zajedničko dobro, molimo te.
  3. Za narodne vođe: da osiguraju miran i spokojan život povjerenom im narodu, molimo te.
  4. Za sve ljude na svijetu: da žive u miru sa svim ljudima, molimo te.
  5. Za nas okupljene na ovu svetu misu: da živimo kao djeca velike tvoje obitelji, molimo te.
  6. Neka dopre do tebe vapaj naših molitava, ti nas prati, blagoslovi i pomozi da budemo uvijek tvoji, molimo te.

Zaključna molitva: Gospodine, Bože naš, ne dopusti da nas od tebe odijeli zamamnosti ovoga svijeta. U svim iskušenjima prati svojom milošću naše misli i naša djela da te nikad ne zaniječemo, nego da te uvijek životom proslavljamo. Po Kristu Gospinu našemu.