Zgode – misli – anegdote – 271.

Provjera znanja: Jedan tata htio provjeriti znan­je iz matematike kod dvojice svojih sinova. Ako svakome od vas dadem mjesečno 30 DM, koliko ćete imati nakon četiri mjeseca? Ništa! U jedan glas zajedno odgovore obojica. Kako ništa? Pa vi uopće ne znate matematiku. Znamo mi tata matematiku, ali još bilje poznajemo sebe!

Teorija relativnosti: Tata, je li istina da tate uvijek znaju više od djece? Da, da, točno je sine. A znaš li tko je otkrio teoriju re­lativnosti? Albert Einstein. A reci mi molim te, kad tate znaju više od sinova, zašto je nije otkrio njegov tata?

Zabrinuti otac: Današnja su djeca baš neza­hvalna, žali se zabrinuti otac. Žrtvovao sam se da bi mi sin mo­gao studirati i postati liječnik. A znate li kakva mi je sada na­grada za to? Zabranio mije piti i pušiti.

Vegetarijanac: Tata, što je to vegetarijanac? To ti je sine čovjek koji se uglavnom hrani povrćem i raz­nim travama. Eto, ja sam vege­tarijanac. A zašto si ti vegetarijanac? Zato što volim životinje! Pa zašto im onda uzimaš hra­nu?

Koncert: Dotrčali žena i muž u kazalište i na vratima ih dočeka vratar: Požurite gospođo. Treća Beethovena simfonija je već poče­la. Eto vidiš, lijepo sam ti govorio da požuriš sa spremanjem. Prve dvije smo simfonije znači već propustili, uzrujano će muž.