Dvadeset i šesta nedjelja kroz godinu 27.9.2020.

Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje – Čitanje Knjige proroka Ezekiela (Ez 18, 25-28): Ovo govori Gospodin: “Vi velite: ‘Put Gospodnji nije pravedan!’ Čuj, dome Izraelov: Moj put da nije pravedan? Nisu li vaši putovi nepravedni? Ako li se pravednik odvrati od svoje pravednosti i stane činiti nepravdu, pa zbog toga umre, umrijet će zbog nepravde što je počini. A ako se bezbožnik odvrati od svoje bezbožnosti što je bijaše činio, pa stane vršiti moje pravo i pravicu, živjet će i neće umrijeti. Jer je uvidio i odvratio se od svojih nedjela što ih bijaše počinio, živjet će i neće umrijeti.” Riječ Gospodnja!

Psalam – Spomeni se, Gospodine, svoje nježnosti! (Ps 25, 4b-9)

  1. Pokaži mi, Gospodine, putove svoje, nauči me svojim stazama! Istinom me svojom vodi i pouči me jer ti si Bog, moj Spasitelj.
  2. Spomeni se, Gospodine, svoje nježnosti i ljubavi svoje dovijeka. Spomeni me se po svojoj ljubavi – radi dobrote svoje, Gospodine!
  3. Gospodin je sama dobrota i pravednost: grešnike on na put privodi. On ponizne u pravdi vodi i uči malene putu svome.

Druga nedjelja – Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima (Fil 2, 1-11): Braćo! Ima li u Kristu kakve utjehe, ima li kakva ljubazna bodrenja, ima li kakva zajedništva Duha, ima li kakva srca i samilosti, ispunite me radošću: složni budite, istu ljubav njegujte, jednodušni, jedne misli budite; nikakvo suparništvo ni umišljenost, nego – u poniznosti jedni druge smatrajte višima od sebe; ne starajte se samo svaki za svoje, nego i za ono što se tiče drugih! Neka u vama bude isto mišljenje kao i u Kristu Isusu: On, trajni lik Božji, nije se kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom, nego sam sebe »oplijeni« uzevši lik sluge, postavši ljudima sličan; obličjem čovjeku nalik, ponizi sam sebe, poslušan do smrti, smrti na križu. Zato Bog njega preuzvisi i darova mu Ime, Ime nad svakim imenom, da se na Ime Isusovo prigne svako koljeno nebesnika, zemnika i podzemnika. I svaki će jezik priznati: »Isus Krist jest Gospodin!« – na slavu Boga Oca. Riječ Gospodnja!

Pjesma prije Evanđelja (Iv 10, 27): Ovce moje slušaju glas moj, govori Gospodin, ja ih poznajem i one idu za mnom.

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Mateju (Mt 21, 28-32): U ono vrijeme: Reče Isus glavarima svećeničkim i starješinama narodnim: »Što vam se čini? Čovjek neki imao dva sina. Priđe prvomu i reče: ‘Sinko, hajde danas na posao u vinograd!’ On odgovori: ‘Neću!’ No poslije se predomisli i ode. Priđe i dru­gomu pa mu reče isto tako. A on odgovori: ‘Evo me, gospodaru!’ i ne ode. Koji od te dvojice izvrši volju očevu?« Kažu: »Onaj prvi.« Nato će im Isus: »Zaista, kažem vam, carinici i bludnice pretekoše vas u kraljevstvo Bo­žje! Doista, Ivan dođe k vama putem prave­dnosti i vi mu ne povjerovaste, a carinici mu i bludnice povjerovaše. Vi pak, makar to vidjeste, ni kasnije se ne predomisliste da mu povjerujete.« Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika – Uvod: Braćo i sestre, otvorimo svoja srca djelovanju Božje ljubavi i svjesni svoje malenosti pred njim, molimo ga da nas ozdra­vi od svake umišljenosti i oholosti i povede putem svetosti.

  1. Mnogi narodi svijeta pošli su Bože tvojim putem, pomozi svima da ustraju, molimo te.
  2. Pomozi svim ljudima da otkriju Kristovo lice i osjete njegovu privlačnu ljubav, molimo te.
  3. Mnogo je ljudi koji su Bogu nepokornih: pomozi svima da se predomisle i poslušaju Božju riječ, molimo te.
  4. Ima kršćana koji u svađi žive: potakni svima srce da se okrenu jedni drugima i da se svi međusobno slože, molimo te.
  5. Nama, okupljenima na ovu svetu misu, udijeli da budemo tvoji na riječima i djelima, molimo te.
  6. Pomozi Oče nebeski da nitko od naših pokojnika ne propadne zbog grijeha, molimo te.

Molitva: Svemogući Bože, usliši nam prošnje i ozdravi nam srca od svake oslonjenosti na vlastite snage te daj da se iskrena srca prepustimo vodstvu tvoga Duha. Po Kristu, Gospodinu našem.