Zgode – misli – anegdote – 269

Inteligencija: Pokaži mi svoju lijevu ruku veli stric nećaku, da vidim jesi li stvarno tako pametan kakao se priča. Ovo je lijeva ruka, pokaže ne­ćak. Dobro, ali kako znaš da je to baš lijeva?  Lako. Na lijevoj imam palac okrenut na desnu stranu, a na desnoj na lijevu stranu.

Pisanje: Po povratku iz škole pita mama Pericu: Što si naučio prvog dana u školi? Naučio sam pisati! A što si napisao? Ne znam. Sutra učim čitati.

Kod stomatologa: Nakon posjeta privatnom sto­matologu, muž će ženi: Bilo je dobro, ali umjesto jed­noga izvadio mi je dva zuba. Zašto? Nije imao sitniša da mi vrati kusur.

Kišobrani: Imućni bračni par priređuje pri­jem na koji su pozvali mnoge prijatelje. Prije nego što je prvi gost stigao, domaćin ode u pred­soblje da spremi u ormar nekoli­ko kišobrana koji su se tu nalazili. Bojiš se da ih netko ne ukrade, upita žena? Ne! Bojim se da ih ne prepoz­naju.

Zamjerka: Moja punica je zaista ispala vragu iz torbe. Nema ni jednu pozitivnu osobinu. Što joj najviše zamjeraš? To što umjesto kćeri nije rodi­la sina.