Trideset i treća nedjelja kroz godinu – 17.11.2019.

Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje – Čitanje Knjige proroka Malahije (Mal 3, 19-20a): Evo dan dolazi poput peći užaren; oholi i zlikovci bit će kao strnjika: dan koji se bliži spalit će ih – govori Gospodin nad vojskama – neće im ostati ni korijena ni grančice. A vama koji se imena moga bojite sunce će pravde ogranuti sa zdravljem u zrakama. Riječ Gospodnja.

Pripjev – Gospodin dolazi suditi pucima po pravici. (Ps 98, 5-9)

  1. Zapjevajte Gospodinu uz citru, uz citru i zvuke glazbala; uz trublje i zvuke rogova: kličite Gospodinu kralju!
  2. Neka huči more i što je u njemu, krug zemaljski i stanovnici njegovi! Rijeke nek plješću rukama, zajedno s njima neka se brda raduju!
  3. Jer Gospodin dolazi, dolazi suditi zemlji. Sudit će krugu zemaljskom po pravdi i pucima po pravici.

Drugo čitanje – Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Solunjanima (2 Sol 3, 7-12): Braćo: Sami znate kako nas treba nasljedovati. Jer dok bijasmo među vama, nismo živjeli neuredno: ničiji kruh nismo badava jeli, nego smo u trudu i naporu noću i danju radili da ne bismo opteretili koga od vas. Ne što ne bismo imali prava, nego da vam sebe damo za uzor koji ćete nasljedovati. Doista, dok bijasmo u vas, ovo vam  zapovijedasmo: Tko neće da radi, neka i ne jede! A čujemo da neki od vas žive neuredno: ništa ne rade, nego dangube. Takvima zapovijedamo i zaklinjemo ih u Gospodinu Isusu Kristu: neka s mirom rade i svoj kruh jedu.
Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja: Uspravite se i podignite glave jer se približuje vaše otkupljenje. (Lk 21, 28)

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Luki (Lk 21, 5-19): U ono vrijeme: Dok su neki ­razgovarali o Hramu kako ga resi divno kamenje i ­zavjetni darovi, reče Isus: »Doći će dani u kojima se od ovoga što motrite neće ostaviti ni ­kamen na kamenu nerazvaljen.« Upitaše ga: »Učitelju, a kada će to biti? I na koji se znak to ima dogoditi?« A on reče: »Pazite, ne ­dajte se zavesti. Mnogi će ­doista doći u moje ime i govoriti: ’Ja sam’ i: ’Vrijeme se približilo!’ Ne idite za njima. A kad čujete za ­ratove i pobune, ne pre­strašite se. Doista treba da se to prije ­dogodi, ali to još nije odmah svršetak.« Tada im kaza: »Narod će ustati protiv naroda i kraljevstvo ­protiv ­kraljevstva. I bit će velikih potresa i po raznim ­mjestima ­gladi i pošasti; bit će strahota i velikih znakova s neba. No prije svega toga podi­gnut će na vas ruke i progoniti vas, predavati vas u sina­goge i tamnice. Vući će vas pred kraljeve i upravitelje zbog imena mojega. Zadesit će vas to radi svjedočenja. Stoga uzmite k srcu: nemojte unaprijed smi­šljati obranu! Ta ja ću vam dati usta i mudrost kojoj se neće moći ­suprotstaviti niti oduprijeti nijedan vaš protivnik. A ­predavat će vas čak i vaši roditelji i braća, rođaci i prijatelji. Neke će od vas i ubiti. Svi će vas zamrziti zbog imena mojega. Ali ni vlas vam s glave neće propasti. Svojom ćete se postojanošću spasiti.«
Riječ Gospodnja.

 Molitva vjernika

Uvod: Braćo i sestre, pomolimo se svemogućemu Bogu, koji nam je darovao život i poziva nas da ga živimo na njegovu slavu.

  1. Za Crkvu koja je dobila zadaću da promiče i uspostavlja Božje kraljevstvo: da svoju zadaću vjerno i postojano izvršava, molimo te!
  2. Mnogi ljudi lutaju u tami neznanja, nevjere i beznađa: daj svima milost da upoznaju Krista kao jedino svjetlo koje prosvjetljuje svakoga čovjeka, molimo te!
  3. Za sve ljude na svijetu: da svojim radom pridonose izgradnji svijeta na bolje i tako šire radost, mir i sigurnost oko sebe, molimo te!
  4. Mnogi su postali žrtve lažnih proroka i krivih nauka: daj svima milost da se vrati u krilo Katoličke Crkve, molimo te!
  5. Za nas nazočne na ovoj svetoj misi: da naše zajedništvo oko oltara bude priprava na konačni susret s Gospodinom, molimo te!
  6. Za našu pokojnu braću i sestre: da oslobođeni grijeha i smrti dožive radost konačnog susreta s Gospodinom, molimo te!

Molitva: Svemogući Bože, usliši nam molitve i daj da naši vremeniti napori i zalaganja oko vršenja tvoje volje urode plodovima za vječnost. Po Kristu, Gospodinu našem.