Zgode – misli – anegdote – 225

  • Na blagdan male Gospe čitalo se u crkvi iz Evanđelja: Abrahamu se rodi Izak, Izaku se rodi Jakov itd. Neka trudnica glasno uzdahnu. Blažena vremena kad su muš­karci rađai!
  • Da bi zvonar Mijo smirio nemirnog ministranta upita ga: Srećko, koliko je visok maga­rac? Ministrant odgovori: Nekoliko centimetara niži od mene. Ma, kako znaš? Upita zvonar! Pa vi ste mi rekli da sam ja naj­veći magarac!
  • Josip sreo starog znanca u resto­ranu: Kako da jedeš odrezak? Mislio sam da si vegetarijanac! Ma, jesam! Ali danas postim!
  • Oko dva sata u noći zazvoni tele­fon kod Perinih. Javi se susjed Mate i reče: Susjedu vaš pas već sat vremena laje. Pero mirno spusti slušalicu i nastavi spavati. Sutra u dva sata poslije ponoći nazove susjeda Matu i reče mu: Ovdje susjed Pero. Zovem vas da bi vam rekao da ja nemam psa.
  • Inspektor vožnje upita polaznika: U pretjecanju na što najprije trebate paziti. Spremno polaznik odgovori: Prvo, i najvažnije treba vidjeti da u blizini nema policajca.