Trideset i druga nedjelja kroz godinu – 10.11.2019.

Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje (2 Mak 7, 1-2.9-14): Čitanje Druge knjige o Makabejcima U one dane: uhvatiše sedmoricu braće zajedno s njihovom majkom. Kralj naredi da ih biju bičevima i volovskim žilama: htio ih je prisiliti da jedu zabranjeno svinjsko meso. Jedan od njih progovori u njihovo ime: »Što nas želiš pitati i od nas saznati? ­Radije ćemo umrijeti nego da prestupimo zakone svojih otaca!« Drugi izdišući reče: »Ti nam, zlikovče, oduzimaš sadašnji život, ali će nas Kralj svijeta, zato što umiremo za njegove zakone, uskrisiti na život vječni.« Poslije njega mučili su trećega. On spremno isplazi jezik kad su zatražili i hrabro pruži ruke. Junački reče: »Od neba sam primio ove udove, ali ih zbog njegovih zakona prezirem i nadam se da ću ih od njega natrag dobiti.« I sam kralj i njegova pratnja zadiviše se hrabrosti mladića koji je prezirao muke. Kad je taj preminuo, podvrgli su četvrtoga istim mukama. Prije nego što je izdahnuo, reče ovo: »Blago onom koji umre od ruke ljudi, u čvrstoj nadi koju ima od Boga: da će ga Bog uskrisiti! A ti – za tebe nema uskrsnuća na život!« Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam – Pripjev: Kad se probudim, Gospodine, naužit ću se pojave tvoje. (Ps 17, 1.5-6.8b.15)

  1. Počuj, Gospodine pravedni, i vapaj mi poslušaj, usliši molitvu iz usta iskrenih!
  2. Korak mi čvrsto prionu za tvoje staze,ne zasta mi noga na putima tvojim. Zazivam te, Bože, ti ćeš me uslišiti: prikloni mi uho i čuj riječi moje.
  3. Sakrij me u sjenu krila svojih a ja ću u pravdi gledati lice tvoje i kad se probudim, naužiti se pojave tvoje.

Drugo čitanje – Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Solunjanima (2 Sol 2, 16–3,5): Sam Gospodin naš Isus Krist i Bog, ­Otac naš, koji nas uzljubi i koji nam po milosti dade trajno ohrabrenje i dobru nadu, neka ohrabri vaša srca i neka ih učvrsti u svakom dobru djelu i riječi! Uostalom, molite, braćo, za nas da riječ Gospodnja trči i proslavlja se kao i u vas i da se oslobodimo nezgodnih i opakih ljudi. Jer nemaju svi vjere! Ali, vjeran je Go­spodin koji će nas učvrstiti i sačuvati od Zloga. A uzdamo se, u Gospodinu, u vas: da vršite i da ćete vršiti ono što vam zapo­vijedamo. A Gospodin neka upravi srca vaša k ljubavi Božjoj i postojanosti Kristovoj. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja: Isus Krist je Prvorođenac od mrtvih: njemu slava i vlast u vijeke vjekova! Amen! (Otk 1, 5a.6b)

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Luki (Lk 20, 27-38): U ono vrijeme: Pristupe neki od saduceja koji niječu uskrsnuće i upitaše Isusa: »Učitelju! Mojsije nam napisa: Umre li bez djece čiji brat koji imaše ­ženu, neka njegov brat uzme tu ženu te podigne porod bratu svomu. Bijaše tako sedmero braće. Prvi se oženi i umrije bez djece. Drugi uze njegovu ženu, onda treći; i tako redom sva sedmorica pomriješe ne ostavivši djece. Naposljetku umrije i žena. Kojemu će dakle od njih ta žena pripasti o uskrsnuću? Jer sedmorica su je imala za ženu.« Reče im Isus: »Djeca se ovog svijeta žene i udaju. No oni koji se nađoše dostojni onog svijeta i uskrsnuća od mrtvih niti se žene niti udaju. Zaista, ni umrijeti više ne mogu: anđelima su jednaki i sinovi su Božji jer su sinovi uskrsnuća.« »A da mrtvi ustaju, naznači i Mojsije kad u odlomku o grmu Gospodina zove Bogom Abrahamovim, Bogom Izakovim i Bogom Jakovljevim. A nije on Bog mrtvih, nego živih. Ta svi njemu žive!« Riječ Gospodnja.

 Molitva vjernika – Uvod: Braćo i sestre, obratimo se molitvama dobrome Bogu, koji je namijenio spasenje svakome od nas i molimo ga da nje­gov dar ljubavi životom svjedočimo.

  1. Za Crkvu i njezine pastire: da uvijek budu ponizna srca po primjeru Isusa Krista, svoga Vođe i Učitelja, molimo te!
  2. Za naše obitelji, da budu mjesto gdje će svi članovi doživljavati radost, zajedništvo i ljubav, molimo te!
  3. Za sve one koji su na vlasti: da ne zaborave svoja obećanja i da se zalažu za opće dobro i blagostanje svih, a posebno najugroženijih, molimo te!
  4. Za sve ljude, a posebno za djecu i mlade: da se odupru svim zavodljivostima današnjeg vremena i traže Krista, jedino čvrsto uporište u životu, molimo te!
  5. Za sve bolesne i umiruće, osamljene, napuštene i one bez nade: da se nađe dobrih ljudi koji će im pomoći pronaći svjetlo vjere koje će ih dovesti do Krista i zajedništva život s njime, molimo te!
  6. Za sve naše pokojne očeve i majke, braću i sestre, rodbinu i prijatelje: grijehe im oprosti i nagradi svaku žrtvu života, molimo te!

Molitva: Svemogući i milosrdni Bože, pomozi nam da hodimo ze­maljskom stazom pogleda upravljena prema vječnosti te na koncu životnog puta u nju sretno prispijemo. Po Kristu, Gospodinu našem.