Dvadeset i treća nedjelja kroz godinu – 8.9.2019.

Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje – Čitanje Knjige Mudrosti (Mudr 9, 13-18b): Tko od ljudi može spoznati Božju namisao i tko će se domisliti što hoće Gospodin? Plašljive su misli smrtnika i nestalne su naše namisli. Jer propadljivo tijelo tlači dušu i ovaj zemljani šator pritiskuje um bremenit mislima. Mi jedva nagađamo što je na zemlji i s mukom spoznajemo i ono što je u našim rukama: a što je na nebu, tko će istražiti? Tko bi doznao tvoju volju da ti nisi dao mudrosti i da s visine nisi poslao Duha svoga svetoga? Samo tako su se poravnale staze ljudima na zemlji i samo su tako naučili ljudi što je tebi milo i spasili se tvojom mudrošću. Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam – Pripjev: Gospodine, ti nam bijaše okrilje od koljena do koljena. (Ps 90, 3-6.12-14.17)

  1. Smrtnike u prah vraćaš i veliš: »Vratite se, sinovi ljudski!« Jer je tisuću godina u očima tvojim ko jučerašnji dan koji je minuo i kao straža noćna.
  2. Razgoniš ih ko jutarnji san, kao trava su što se zeleni: jutrom cvate i sva se zeleni, a uvečer već se suši i vene.
  3. Nauči nas dane naše brojiti da steknemo mudro srce. Vrati se k nama, Gospodine! Ta dokle ćeš? Milostiv budi slugama svojim!
  4. Jutrom nas nasiti smilovanjem svojim da kličemo i da se veselimo u sve dane! Dobrota Gospodina, Boga našega, nek bude nad nama! Daj da nam uspije djelo naših ruku, djelo ruku naših nek uspije!

Drugo čitanje – Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Filemonu (Flm 9b-10.12-17):Predragi: Ja, Pavao, starac, a sada i sužanj Krista Isusa, molim te za svoje dijete koje rodih u okovima, za Onezima, negda tebi nekorisna, a sada i tebi i meni veoma korisna. Šaljem ti ga – njega, srce svoje. Htjedoh ga zadržati kod sebe da mi mjesto tebe posluži u okovima evanđelja. Ali ne htjedoh preko tvoje volje da ne bi tvoja dobrota bila od nevolje, nego od dobre volje. Možda baš zato bî za čas odijeljen da ga dobiješ zauvijek – ne kao roba, nego više od roba, kao brata ljubljenoga, osobito meni, a koliko više tebi, i po tijelu i po Gospodinu. Smatraš li me dakle drugom, primi ga kao mene. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja – Licem svojim obasjaj slugu svoga i nauči me pravilima svojim (Ps 119, 135):

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Luki (Lk 14, 25-33): U ono vrijeme: S Isusom je putovalo silno mnoštvo. On se okrene i reče im: »Dođe li tko k meni, a ne mrzi svog oca i majku, ženu i djecu, braću i sestre, pa i sam svoj život, ne može biti moj učenik! I tko ne nosi svoga križa i ne ide za mnom, ne može biti moj učenik! Tko od vas, nakan graditi kulu, neće prije sjesti i proračunati troškove ima li čime dovršiti: da ga ne bi – pošto već postavi temelj, a ne mogne dovršiti – počeli ismjehivati svi koji to vide: ’Ovaj čovjek poče graditi, a ne može dovršiti!’ Ili koji kralj kad polazi da se zarati s drugim kraljem, neće prije sjesti i promisliti može li s deset tisuća presresti onoga koji na nj dolazi s dvadeset tisuća? Ako ne može, dok je onaj još daleko, poslat će poslanstvo da zaište mir. Tako dakle nijedan od vas koji se ne odrekne svega što posjeduje, ne može biti moj učenik.« Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika

Uvod: Okupljeni oko Gospodina na ovome slavlju kao zajednica onih koji ga nasljeduju molimo ga da nam nikad ne uskrati svoje pomoći.

  1. Za Crkvu: da nadahnuta Duhom Svetim znade s pažnjom i ljubavlju pristupiti svakom čovjeku i navijestiti mu radosnu vijest spasenja, molimo te!
  2. Za papu, biskupe i svećenike: da evanđelje koje riječima naviještaju, životom svjedoče i da tako pomognu svima što bolje svjedočiti da su Kristovi učenici, molimo te!
  3. Za sve kršćane: da uvijek budu svjesni činjenice da se ništa velikoga ne može učiniti u životu, bez spremnosti na žrtvu i odricanje, molimo te!
  4. Za nas nazočne na ovoj svetoj misi i cijelu našu župu: da uvijek budemo Bogu zahvalni za sve što nam je udijelio i da ne zaboravimo svoje vjerničke dužnosti, molimo te!
  5. Za djecu i mlade koji će ovih dana započeli novu školsku i vjeronaučnu godinu: neka ih tvoja milost, prati; zagovor nebeske majke i ostalih svetih zaštitnika čuva, da budu dobra djeca u crkvi, u školi i na svakom drugom mjestu, molimo te!
  6. Za naše pokojne očeve i majke, braću i sestre, rodbinu i prijatelje: da ih Božja ljubav očisti od grijeha i učini dostojnima Božjega kraljevstva, molimo te!

Molitva: Kriste Gospodine, usliši naše molitve i daj da osnaženi za­jedništvom s tobom odvažno hodimo kroz iskušenja ze­maljskoga života te prispijmo sretnoj vječnosti. Koji živiš i kraljuješ u sve vijeke vjekova.