Kutleša don Marko (1974. – 1981.)

Don Marko je rođen 1. 8. 1944. u Prisoju, od oca Stjepana i majke Milice, rođene Ćavar. Osnovnu školu je pohađao u Prisoju: od 1951. – 1961. (s dvije godine prekida). Srednju školu je nastavio u zadarskom sjemeništu od 1961. do 1966. Po završetku gimnazije u Zadru upisao se na Bogosloviju u Splitu od 1961. do 1972.

Za svećenika je zaređen u Studencima, 29. 6. 1971. Zaredio ga je biskup Petar Čule. Poslije ređenja bio je godinu dana prefekt u sjemeništu u Splitu 1971.-1972.

Pastoralno je djelovao kao kapelan u Pologu (1972.-1973.) i Kruševu (1973.-1974.). Poslije kapelanske službe u Kruševu imenovan je kruševskim župnikom (1974.-1981.).

Iz bogoslovskih dana Don Marko je imao želju poći u Misije. Njegovu želju tadašnji ordinarij u Mostaru biskup Petar Čule je prihvatio te je don Marko otišao u pripreme za misionara: 1981.-1982. Kao misionar djelovao je u Ruandi (1982.-1994.). Iz Ruande se vratio 1994. i postavljen je za župnika u Zagorje (1994.-1995.). Biskup Ratko imenovao ga je Vikarom za pastoral: 1995.-1998., potom je imenovan za bolničkog kapelana u Mostaru: 1998.-1999. Vratio se u pastoral na župu kao župnik župe sv. Mateja u Mostaru na Rudniku: 1999.-2004., u isto vrijeme bio je i župni upravitelj župe Drežnica. Sa župe sv. Mateja u Mostaru don Marko je premješten za katedralnog župnika u Mostaru: 2004.-2006. Iz Mostara, 2006. je premješten za župnika u Gabela Polje. U Gabeli Polje i sada se nalazi.