Liturgijska slavlja “Božićnog vremena” 2017./18

Božićno vrijeme ove „Liturgijske godine“ trajalo je „relativno“ kratko. Sve što se trebalo slaviti slavljeno je u dva tjedna, a prema rasporedbi „Liturgijske godine“ zna se produžiti i na treći tjedan sve do polovice siječnja. Slavili smo dvanaest svečanije organiziranih Misnih slavlja. Izredali su se po jedanput ili više puta župni zborovi u praćenju liturgijskih slavlja. Ministranti i čitači su se dobro odazivali popunjavajući ministranske i lektorske obveze. Danas (7. siječnja) u nedjelju „Kristova krštenja“ završavamo „Božićno liturgijsko vrijeme“ i već sutra u ponedjeljak, 8. siječnja započinjemo „Liturgijsko vrijeme kroz godinu“.

„Liturgijsko vrijeme kroz godinu“ raspoređeno je u dva dijela prvi dio je prije „Korizme“, a drugi nakon „Usrksnog (Vazmenog) vremena“.

Prije „Korizme2 ove godine „Liturgijsko vrijeme kroz godinu“ traje koji dan više od mjesec dana. Po tome slijedi „Čista srijeda (Pepelnica)“, „Korizma“, „Uskrsno vrijeme“ i ponovo  3. lipnja nastavit ćemo „Liturgijsko vrijeme kroz godinu“ koje će trajati do „Nedjelje Krista Kralja“ odnosno do početka „Došašća“, 2. prosinca ove godine.

U nekoliko fotografija prikazana su liturgijska slavlja  ovogodišnjeg „Božićnog vremena“ koje je trajalo od „Mise Ponoćke“ do „Nedjelje Kristova krštenja“.