Dvadeset i treća nedjelja kroz godinu – 15.11.2015.

Misna čitanja Prvo čitanje – Čitanje knjige proroka Daniela (Dn 12, 1-3):  U ono će vrijeme ustati Mihael, knez veliki koji štiti sinove tvog naroda. Bit će to vrijeme tjeskobe kakve ne bijaše otkako je ljudi pa do toga vremena.U ono vrijeme tvoj će se narod spasiti – svi koji se nađu zapisani u Knjizi.Tada će se probuditi mnogi koji snivaju u prahu zemljinu: jedni za vječni život, drugi za sramotu, za vječnu gadost.Umnici će blistati kao sjajni nebeski svod, i koji su mnoge učili pravednosti kao zvijezde navijeke, u svu vječnost. Riječ Gospodnja!

Psalam – Pripjev: Čuvaj me, Bože, jer se tebi utječem. (Ps 16, 5.8-11)

  1. Gospodin mi je baština i čaša: ti u ruci držiš moju sudbinu. Gospodin mi je svagda pred očima jer mi je zdesna da ne posrnem.
  2. Stog mi se raduje srce i kliče duša, pa i tijelo mi spokojno počiva. Jer mi nećeš ostavit dušu u podzemlju ni dati da pravednik tvoj truleži ugleda.
  3. Pokazat ćeš mi stazu života, puninu radosti lica svoga, sebi zdesna blaženstvo vječno.

Drugo čitanje – Čitanje knjige Hebrejima (Heb 10, 11-14. 18): Svaki je svećenik dan za danom u bogoslužju te učestalo prinosi iste žrtve, koje nikako ne mogu odnijeti grijeha. A Krist, pošto je prinio jednu jedincatu žrtvu za grijehe, zauvijek sjede zdesna Bogu čekajući otad dok se neprijatelji ne podlože za podnožje nogama njegovim. Jednim uistinu prinosom zasvagda usavrši posvećene. A gdje su grijesi oprošteni, nema više prinosa za njih. Riječ Gospodnja!

Pjesma prije Evanđelja – Budni budite, u svako doba molite da uzmognete stati pred Sina Čovječjega (Lk 21, 36).

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Marku (Mk 13, 24-32):  U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »U one dane, nakon velike nevolje, sunce će pomrčati i mjesec neće više svijetljeti, a zvijezde će s neba padati i sile će se nebeske poljuljati. Tada će ugledati Sina Čovječjega gdje dolazi na oblacima s velikom moći i slavom. I razaslat će anđele i sabrati svoje izabranike s četiri vjetra, s kraja zemlje do na kraj neba. A od smokve se naučite prispodobi! Kad joj grana već omekša i lišće potjera, znate: ljeto je blizu. Tako i vi kad vidite da se to zbiva, znajte: blizu je, na vratima! Zaista, kažem vam, ne, neće uminuti naraštaj ovaj dok se sve to ne zbude. Nebo će i zemlja uminuti, ali riječi moje ne, neće uminuti. A o onom danu i času nitko ne zna, pa ni anđeli na nebu, ni Sin, nego samo Otac.« Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika – Uvod: Braćo i sestre, potaknuti riječju Evanđelja, usrdno zamolimo nebeskog Oca da nas ispuni čvrstom vjerom sigurnom nadom te u radosnoj zauzetosti na putu evanđelja iščekujemo Kristov dolazak:

  1. Ukloni svaki razdor i nerazumijevanje među svim ljudima u svijetu, molimo te.
  2. Pomozi nam stvarati svijet u kojem će vladati Božja ljubav, molimo te.
  3. Svim ljudima na svijetu daj da upoznaju Isusa Krista i prihvate njegovu spasiteljsku žrtvu, molimo te.
  4. Na svim darovima s kojima nas obdaruješ, hvala Ti, primi našu hvalu, molimo te.
  5. Za svu našu djecu da se uče radu te da izvršavaju sve svoje obveze, molimo te.
  6. Za naše pokojne: kad se s njima susretnemo da ih nađemo posvećene, molimo te.

Molitva:  Oče nebeski, ti nas svakodnevno pohađaš djelima svoje ljubavi i ne prestaješ nam otkrivati znakove svoje blizine. Ne dopusti da nas obeshrabri prolaznost vremena i daj da radosna srca hodimo ususret dolasku tvoga Sina. Koji živi i kraljuje u vijeke vjekova.