Mise u tjednu od 9.11.2015.

Mise u tjednu - istaknutaMise za pokojne u tjednu od 9.11.2015.

Mise za pokojne u tjednu su:

  • ponedjeljak, srijeda, petak i subota u 7,30 u jutro
  • utorak i četvrtak u 18,00 sati

Ponedjeljak, 9.11.2015.:

Utorak, 10.11.2015.: Zdravko Smiljanić za pokojnog Matu, Anicu, Iliju, Marka, Ivanu i ostale pokojne

Srijeda, 11.11.2015.: Janja Tomić za pokojnog Ivana, Janju, Juru, Iliju, Lucu, Marka i ostale pokojne

Četvrtak, 12.11.2015.: Djeca za pokojnog Peru, Ivana, Slavku, Marka, Matiju i ostale pokojne iz obitelji Čule

Petak, 13.11.2015.: Dragutin Puce za pokojnog Marka, Šimu, Šimuna, Ivu i Dragu

Subota, 14.11.2015.: Mara Bevanda s djecom za pokojnog Stjepana, prva godišnjica smrti.  Misa će biti na Sretnicama u 8,00 sati.