Nekropola – Putokazni znakovi

Danas, petak 30. listopada postavljene su dvije obavijesne i putokazne prometne i turističke tablice. Jedno tablicu smo postavili ispred crkve, a drugu iza crkve po dnu seliške ulice. Jedna i druga tablica označavaju pravac koji vodi do nekropole.

U veljači 2014. postavili smo u Kruševu na više mjesta obavijesne i putokazne prometne turističke tablice. Poslije postavljanja tablica mnogi su putujući cestom Mostar – Čitluk, prolazeći kroz Kruševo obratili pozornost prema znakovima i pošli vidjeti stećke. Došavši do crkve vidjeli su crkvu ali nigdje stećaka. Poneki bi pošli u crkveno dvorište, pa bi tako našli i stećke, a drugi bi se vratili. U dogovoru s Turističkom zajednicom naše županije dogovorili smo postaviti dva prometna znaka sa strelicom koji će ispred i iza crkve uputiti do stećaka.

Tekst pisan o putokaznim tablicama koje vode prema crkvi i nekropoli možete čitati (ovdje).