Sajmište – Misna čitanja – 1.11.2015.

Misna čitanja Prvo čitanje – Čitanje knjige Otkrivenja svetoga Ivana apostola (Otk 7,2-4.9-14): Vidjeh drugoga jednog anđela gdje uzlazi od istoka sunčeva s pečatom Boga živoga. On povika iza glasa onoj četvorici anđela kojima bi dano nauditi zemlji i moru: “Ne udite ni zemlji ni moru ni drveću dok ne opečatimo sluge Boga našega na čelima!” I začujem broj opečaćenih – sto četrdeset i četiri tisuće opečaćenih iz svih plemena sinova Izraelovih: Nakon toga vidjeh: eno velikoga mnoštva, što ga nitko ne mogaše izbrojiti, iz svakoga naroda, i plemena, i puka, i jezika! Stoje pred prijestoljem i pred Jaganjcem odjeveni u bijele haljine; palme im u rukama. Viču iz glasa: “Spasenje Bogu našemu koji sjedi na prijestolju i Jaganjcu!” I svi anđeli, što stajahu uokolo prijestolja i starješina i četiriju bića, padoše pred prijestoljem ničice, na svoja lica, i pokloniše se Bogu govoreći: “Amen! Blagoslov i slava, i mudrost, i zahvalnica, i čast, i moć i snaga Bogu našemu u vijeke vjekova. Amen.” I jedan me od starješina upita: “Ovi odjeveni u bijele haljine, tko su i odakle dođoše?” Odgovorih mu: “Gospodine moj, ti to znaš.” A on će mi: “Oni dođoše iz nevolje velike i oprali su haljine svoje i ubijelili ih u krvi Jaganjčevoj. Riječ je Gospodnja!

PsalamTakav je naraštaj onih koji traže lice tvoje, Gospodine (Ps 24):

 1. Gospodnja je zemlja i sve na njoj, svijet i svi koji na njemu žive.
  On ga na morima utemelji i na rijekama učvrsti.
 2. Tko će uzići na Goru Gospodnju, tko će stajati na svetom mjestu njegovu? Onaj u koga su ruke čiste i srce nedužno: duša mu se ne predaje ispraznosti, i ne kune se varavo.
 3. On blagoslov prima od Gospodina i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.
  Takav je naraštaj onih koji traže njega, koji traže lice Boga Jakovljeva.

Druga poslanica – Čitanje poslanice svetoga Ivan apostola (1 Iv 3,1-3): Gledajte koliku nam je ljubav darovao Otac: djeca se Božja zovemo, i jesmo. A svijet nas ne poznaje zato što ne poznaje njega. Ljubljeni, sad smo djeca Božja i još se ne očitova što ćemo biti. Znamo: kad se očituje, bit ćemo njemu slični, jer vidjet ćemo ga kao što jest. I tko god ima tu nadu u njemu, čisti se kao što je on čist. Riječ je Gospodnja!

Pjesma prije evanđelja: Dođite k meni svi vi, izmoreni i opterećeni, i ja ću vas odmoriti, govori Gospodin.

Evanđelje – Čitanje svetog evanđelja po Mateju (Mt 5,1-12a):  Ugledavši mnoštvo, uziđe na goru. I kad sjede, pristupe mu učenici.On progovori i stane ih naučavati:”Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko!Blago ožalošćenima: oni će se utješiti!Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju!Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi!Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe!Blago čistima srcem: oni će Boga gledati!Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati!Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko!””Blago vama ka vas – zbog mene – pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas! Radujt se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima! Ta progonili su tako proroke prije vas!”Riječ je Gospodnja!

Molitva vjernika – Uvod: Bogu Ocu, koji je izvor svake svetosti i vječna nagrada svojim svetima, uputimo iskrene prošnje, zajedno moleći.

 1. Za Crkvu, da i danas bude svjetlo naroda te svojim služenjem bude svim ljudima putokaz spasenja, molimo te!
 2. Za pastire Crkve: da ih svojim Duhom nadahneš kako bi zajednice znali predvoditi putem evanđeoskog blaženstva, molimo te!
 3. Za sve kršćane: da se, vjerni svome krsnom pozivu na svetost, svakodnevno suobličuju slici tvoga Sina te tako zavrijede biti dostojni Gozbe Jagančeve, molimo te!
 4. Za sve naše mile i drage koji počivaju na ovom groblju, te one koji su dio naših misli a nisu tu pokopani, Gospodine Bože sve ih pridruži mnoštvu onih što te u nebu bez prestanka slave, molimo te!

Molita: Nebeski Oče, po svome Sinu Isusu Kristu ti si paloga čovjeka podigao iz grijeha i pozvao ga na evanđeosko blaženstvo. Obnovi nas svojim Duhom da umijemo svakodnevno rasti na putu svetosti i tako biti svjedoci novoga neba i nove zemlje. Po Kristu Gospodinu našemu.