Krivodol – Misna čitanja 1.11.2015.

Misna čitanja Prvo čitanje – Čitanje Knjige Ponovljenog zakona (Pnz 6, 2-6): U one dane: Mojsije reče narodu: “Svega vijeka svog boj se Gospodina, Boga svoga, ti, sin tvoj i sin tvoga sina, vršeći sve zakone njegove i sve zapovijedi njegove što ti ih danas propisujem, pa da imaš dug život. Slušaj, Izraele, drži ih i vrši da ti dobro bude i da se razmnožiš u zemlji kojom teče med i mlijeko, kao što ti je obećao Gospodin, Bog otaca tvojih. Čuj, Izraele! Gospodin je Bog naš, Gospodin je jedan! Zato ljubi Gospodina, Boga svoga, svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom snagom svojom! Riječi ove što ti ih danas naređujem neka ti se urežu u srce.” Riječ Gospodnja!

Psalam- Iz dubine vapijem tebi, Gospodine!

  1. Iz dubine, vapijem tebi, Gospodine: Gospodine, čuj glas moj! Neka pazi uho tvoje na glas moga vapaja!
  2. Ako se, Gospodine, grijeha budeš spominjao, Gospodine, tko će opstati? Al’ u tebe je praštanje, da bismo ti služili.
  3. U Gospodina ja se uzdam, duša se moja u njegovu uzda riječ. Duša moja čeka Gospodina više no zoru straža noćna.

Drugo čitanje – Čitanje Knjige Hebrejima (Heb 7, 23-28): Braćo! Mnogo je bilo svećenika jer ih je smrt priječila trajno ostati. A on, jer ostaje dovijeka, ima neprolazno svećeništvo. Zato i može do kraja spasavati one koji po njemu pristupaju k Bogu – uvijek živ da se za njih zauzima.  Takav nam Veliki svećenik i bijaše potreban – svet, nedužan, neokaljan, odijeljen od grešnika i uzvišeniji od nebesa – koji ne treba da kao oni veliki svećenici danomice prinosi žrtve najprije za svoje grijehe, a onda za grijehe naroda. To on učini jednom prinijevši samoga sebe. Zakon doista postavi za velike svećenike ljude podložne slabosti, a riječ zakletve – nakon Zakona – Sina zauvijek usavršena. Riječ Gospodnja!

Pjesma prije evanđelja:  Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ pa će i Otac moj ljubiti nejga i k njemu ćemo doći (1. Iv 14,23).

Evanđelje – Čitanje svetog evanđelja po Ivanu (Iv 6, 37-40): U ono vrijeme: Reče Isus mnoštvu: “Sve što mi daje Otac, doći će k meni,  i onoga tko dođe k meni, neću izbaciti; jer siđoh s neba ne da vršim svoju volju, nego volju onoga koji me posla. A ovo je volja onoga koji me posla: da ništa od svega što mi je dao ne izgubim, nego uskrisim to u posljednji dan. Da, to je volja Oca mojega, da tko god vidi Sina i vjeruje u njega, ima život vječni, i ja da ga uskrisim u posljednji dan.” Riječ Gospodnja!

Molitva vjernika – Uvod: Braćo i sestre, dotaknuti snagom Kristove ljubavi, s pouzdanjem se utecimo nebeskom Ocu, moleći snagu njegove ljubavi na svim našim životnim putovanjima.

  1. Za Crkvu: da bude vidljivi svjedok tvoje ljubavi koja spašava i oplemenjuje čovjeka, molimo te.
  2. Za one koji imaju odgovornost u društvu; da se zalažu za pravdu, solidarnost i mir, molimo te.
  3. Za nas koji slavimo ovu svetu misu: da nas oslobodiš sebičnosti i straha te hrabro idemo putem savršenstva u ljubavi, molimo te.
  4. Za naše pokojne: da ih tvoja ljubav očisti od svih grijeha i učini dostojnima potpunog zajedništva sa svima svetima, molimo te.

Molitva: Bože, izvore svake dobrote i spasenja, ti si nam u muci i smrti svoga Sina pokazao veličinu svoje ljubavi. Čuvaj u nama dar spasenja i pomozi da se u svim našim djelima i odnosima trajno zrcali ljepota tvoje ljubavi. Po Kristu Gospodinu našemu.