Dvadeset i sedma nedjelja kroz godinu – 4.10.2015.

Misna čitanja Prvo čitanje – Čitanje Knjige Postanka (Post 2, 18-24): Reče Gospodin, Bog: “Nije dobro da čovjek bude sam! Načinit ću mu pomoć kao što je on.” Tada Gospodin, Bog, oblikova od zemlje sve životinje poljske i ptice nebeske, i predvede ih Čovjeku da vidi kako će koju nazvati, pa kako koje stvorenje Čovjek prozove, da mu tako bude ime. Čovjek nadjene imena svoj stoci, svim pticama nebeskim i životinjama poljskim. No Čovjeku se ne nađe pomoć kao što je on. Tada Gospodin, Bog, pusti tvrd san na Čovjeka te on zaspa, pa mu izvadi jedno rebro, a mjesto zatvori mesom. Od rebra što ga je uzeo čovjeku napravi Gospodin, Bog, Ženu pa je dovede Čovjeku. Nato Čovjek reče: “Odjednom, evo kosti od mojih kosti, mesa od mesa mojega! Ženom neka se zove, od čovjeka kad je uzeta!” Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu, i dvoje njih bit će jedno tijelo. Riječ Gospodnja!

Psalam – Pripjev: Blagoslovio nas Bog sve dane života našega! (Ps 128, 1-6)

 1. Blago svakome koji se boji Gospodina, koji njegovim hodi stazama! Plod ruku svojih ti ćeš uživati, blago tebi, dobro će ti biti.
 2. Žena će ti biti kao plodna loza u odajama tvoje kuće; sinovi tvoji ko mladice masline
  oko stola tvojega.
 3. Eto, tako će biti blagoslovljen čovjek koji se boji Gospodina! Blagoslovio te Gospodin sa Siona, uživao sreću Jeruzalema sve dane života svojega! Vidio djecu svojih sinova,
  mir nad Izraelom!

Drugo čitanje – Čitanje Poslanice Hebrejima (Heb 2, 9-11): Braćo! Njega, za malo manjeg od anđela, Isusa, vidimo zbog pretrpljene smrti slavom i časti ovjenčana, da milošću Božjom bude svakome na korist što je on smrt okusio. Dolikovalo je, doista, a Onaj radi kojega je sve i po kojemu je sve – Onaj koji mnoge sinove privede k spasenju, po patnjama do savršenstva dovede početnika njihova spasenja. Ta i posvetitelj i posvećeni od jednoga su! Zato se on i ne stidi zvati ih braćom  Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelje – Ako ljubimo jedni druge, Bog ostaje u nama, i ljubav je njegova u nama savršena (1 Iv 4,12).

Evanđelje Čitanje svetog Evanđelja po Marku (Mk 10, 2-16): U ono vrijeme: Pristupe farizeji k Isusu pa ga upitaše: »Je li mužu dopušteno otpustiti ženu?« On im odgovori: »Što vam zapovjedi Mojsije?« Oni rekoše: »Mojsije je dopustio napisati otpusno pismo i – otpustiti.« A Isus će im: »Zbog okorjelosti srca vašega napisa vam on tu zapovijed. Od početka stvorenja muško i žensko stvori ih. Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; i dvoje njih bit će jedno tijelo. Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo. Što dakle Bog združi, čovjek neka ne rastavlja!« U kući su ga učenici ponovno o tome ispitivali. I reče im: »Tko otpusti svoju ženu pa se oženi drugom, čini prema prvoj preljub. I ako žena napusti svoga muža pa se uda za drugoga, čini preljub.« Donosili mu dječicu da ih se dotakne, a učenici im branili. Opazivši to, Isus se ozlovolji i reče im: »Pustite dječicu neka dolaze k meni; ne priječite im jer takvih je kraljevstvo Božje! Zaista, kažem vam, tko ne primi kraljevstva Božjega kao dijete, ne, u nj neće ući.« Nato ih zagrli pa ih blagoslivljaše polažući na njih ruke. Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika – Uvod: Braćo i sestre, Bog nam je u srca utkao dar ljubavi kojom nas on sam ljubi. S pouzdanjem u njegovu dobrotu, zamolimo ga da našu ljubav pročisti i nadahne svojom ljubavlju:

 1. Za Crkvu, daj da u svijetu bude prepoznati po ljubavi koju će dijeli sa svakim čovjekom, molimo te.
 2. Za sve narode svijeta, da nađu načina kako će postići mir u cijelom svijetu, molimo te.
 3. Za sve bračne zajednice, neka nikada ne zaborave da si ih ti prvi ljubio i pozvao na međusobnu ljubav, molimo te.
 4. Za obitelji u kojima vlada nerazumijevanje i nepovjerenje očisti im srca od nesloge i nesporazuma, molimo te.
 5. Za nas sve sabrane na ovu sv. misu, u nama obnovi ljubav u kojoj si nas stvorio, i da tako bude trajno tebi odani, molimo te.
 6. Za naše pokojne, i po ovoj našoj molitvi oprosti im sve grijehe, molimo te.

Molitva: Svemogući Bože, ti si se u svome Sinu Isusu Kristu objavio kao Ljubav. Usliši nam prošnje i daj da naš život bude živo svjedočanstvo ljubavi prema tebi i bližnjima. Po Kristu Gospodinu našemu.