Trideset i druga nedjelja kroz godinu – 9.11.2014.

Misna čitanja Trideset i druga nedjelja kroz godinu – Posveta Lateranske bazilike

 Prvo čitanje – Čitanje knjige proroka Ezekiela (Ez 47,1-2.8-9.12-12): Zatim me odvede natrag k vratima Doma. I gle: voda izvirala ispod praga Doma, prema istoku – jer pročelje Doma bijaše prema istoku – i voda otjecaše ispod desne strane Doma, južno od žrtvenika. Zatim me izvede na sjeverna vrata i provede me uokolo vanjskim putem k vanjskim vratima koja gledaju na istok. I gle, voda izvirala s desne strane. I reče mi: »Ova voda teče u istočni kraj, spušta se u Arabu i teče u more; a kad se u more izlije, vode mu ozdrave. I kuda god potok protječe, sve živo što se miče oživi; i bit će vrlo mnogo riba, jer kamo god dođe ova voda, sve ozdravi i oživi – kuda god protječe ovaj potok. Duž potoka na obje strane rast će svakovrsne voćke: lišće im neće otpadati i s njih neće nestajati ploda; svakog će mjeseca roditi novim plodom jer im voda dotječe iz Svetišta. Plod će njihov biti za jelo, a lišće za lijek.« Riječ Gospodnja!

Ps 46,2-3.5-6.8-9

 Pripjev: Rijeka i rukavci njezini vesele Grad Božji, presveti Šator Višnjega.

  1. Bog nam je zaklon i utvrda, pomoćnik spreman u nevolji. Stoga, ne bojmo se kad se ljulja zemlja, kad se bregovi ruše u more.
  2. Rijeka i rukavci njezini vesele grad Božji, presveti šator Višnjega. Bog je sred njega, poljuljat se neće, od rane zore Bog mu pomaže.
  3. s nama je Gospodin nad vojskama, naša je utvrda Bog Jakovljev! Dođite, gledajte djela Gospodnja, strahote koje on na zemlji učini.

Druga poslanica: Čitanje prve poslanice sv. Pavla apostola Korinćanima (1 Kor 3,9c-11.16-17) Braćo, Božja ste građevina. Po milosti Božjoj koja mi je dana ja kao mudri graditelj postavih temelj, a drugi naziđuje; ali svaki neka pazi kako naziđuje. Jer nitko ne može postaviti drugoga temelja osim onoga koji je postavljen, a taj je Isus Krist. Ne znate li? Hram ste Božji i Duh Božji prebiva u vama. Ako tko upropašćuje hram Božji, upropastit će njega Bog. Riječ Gospodnja!

Pjesma prije Evanđelja: Moj će Šator biti zauvijek među njima, govori Gospodin, i ja ću biti Bog njihov, a oni narod moj!

Evanđelje – Čitanje sv. Evanđelja po Ivanu (Iv 2,13-22): Blizu bijaše židovska Pasha. Stoga Isus uziđe u Jeruzalem. U Hramu nađe prodavače volova, ovaca i golubova i mjenjače gdje sjede. I načini bič od užetâ te ih sve istjera iz Hrama zajedno s ovcama i volovima. Mjenjačima rasu novac i stolove isprevrta, a prodavačima golubova reče: »Nosite to odavde i ne činite od kuće Oca mojega kuću trgovačku.« Prisjetiše se njegovi učenici da je pisano: Izjeda me revnost za Dom tvoj. Nato se umiješaju Židovi i upitaju ga: »Koje nam znamenje možeš pokazati da to smiješ činiti?« Odgovori im Isus: »Razvalite ovaj hram i ja ću ga u tri dana podići.« Rekoše mu nato Židovi: »Četrdeset i šest godina gradio se ovaj Hram, a ti da ćeš ga u tri dana podići?« No on je govorio o hramu svoga tijela. Pošto uskrsnu od mrtvih, prisjetiše se njegovi učenici da je to htio reći te povjerovaše Pismu i besjedi koju Isus reče. Riječ Gospodnja!

Molitva vjernika – Uvod: Braćo i sestre, nebeski Otac izabrao nas je za živo kamenje u izgradnji svoga hrama, Crkve. Molimo ga da budemo zauzeti nositelji poslanja koje nam je povjerio.

  1. Htio si, Gospodine, da ti Crkva zahvaljuje za dobročinstva i da kao čista djevica opominje ljude na tvoj dolazak: daj da izvrši svoje poslanje u svijetu, molimo te.
  2. Redovnike i redovnice, Gospodine, učinio si znakom života koji dolazi: daj da ti zahvaljuju za darove i da svijetle ljudima našeg vremena vjernošću evanđelju, molimo te.
  3. Svi želimo, Gospodine, biti tvoji zahvalni prijatelji kao mudre djevice: daj da te čekamo skrbeći se za bolesne, siromašne, osamljene, i obnavljajući domovinu, molimo te.
  4. Svim krštenicima nalij u svjetiljke života dovoljno ulja da mogu ući na svadbu s jaganjcem Božjim, zaručnikom ljudskih duša, molimo te.
  5. Svi su ljudi pozvani da pristupe tvojoj svadbenoj dvorani, osvijetli im put do sebe, molimo te!
  6. Htio si, Gospodine, da ti zahvaljujemo za ponuđeni dar vječnoga spasenja i da se svi ljudi uistinu spase: daj našim pokojnicima sjesti za tvoj svadbeni stol, molimo te.

Molitva: Primi, svemogući Bože, naše prošnje i podari nam snagu za evanđeosku odgovornost u izgrađivanju tvoga kraljevstva u svijetu te na kraju zemaljskoga hoda prispijemo u dom koji si nam u vječnosti pripravio. Po Kristu Gospodinu našemu.