Trideset i prva nedjelja kroz godinu – Dušni dan 2.11.2014.

Misna čitanja Prvo čitanje – Čitanje knjige o Jobu (Job 19,1-1.23-27 Job progovori i reče: O, kad bi se riječi moje zapisale i kad bi se u mjed tvrdu urezale; kad bi se željeznim dlijetom i olovom u spomen vječan u stijenu uklesale! Ja znadem dobro: moj Izbavitelj živi i posljednji će on nad zemljom ustati. A kad se probudim, k sebi će me dići: iz svoje ću puti tad vidjeti Boga. Njega ja ću kao svojega gledati, i očima mojim neće biti stranac: za njime srce mi čezne u grudima. Riječ Gospodnja

Ps 26,1-12

Psalam (25)

 1. Dosudi mi pravo, Gospodine, jer hodih u nedužnosti, i uzdajuć’ se u Gospodina ja se ne pokolebah. Ispitaj me, Gospodine, iskušaj me, istraži mi bubrege i srce.
 2. Jer tvoja je dobrota pred očima mojim, u istini tvojoj ja hodim. S ljudima opakim ja ne sjedim i ne svraćam podlima.Mrsko mi je društvo zlotvorâ, i s bezbošcima sjesti ne želim.
 3. U nedužnosti ruke svoje perem i obilazim žrtvenik tvoj, Gospodine, da tvoju hvalu javno razglasim i pripovijedam sva divna djela tvoja. O Gospodine, ljubim dom u kojem prebivaš i mjesto gdje slava tvoja stoluje.
 4. Ne pogubi mi dušu s grešnicima ni život moj s krvolocima; na rukama je njihovim zločin, a desnica im puna mita. A ja u nedužnosti svojoj hodim: izbavi me, milostiv mi budi. Noga mi stoji na pravu putu: u zborovima blagoslivljat ću Gospodina.

Čitanje poslanice sv. Pavla apostola Rimljanima (Rim 5,5-11): Nada pak ne postiđuje. Ta ljubav je Božja razlivena u srcima našim po Duhu Svetom koji nam je dan! Doista, dok mi još bijasmo nemoćni, Krist je, već u to vrijeme, za nas bezbožnike umro. Zbilja, jedva bi tko za pravedna umro; možda bi se za dobra tko i odvažio umrijeti. A Bog pokaza ljubav svoju prema nama ovako: dok još bijasmo grešnici, Krist za nas umrije. Koliko li ćemo se više sada, pošto smo opravdani krvlju njegovom, spasiti po njemu od srdžbe? Doista, ako se s Bogom pomirismo po smrti Sina njegova dok još bijasmo neprijatelji, mnogo ćemo se više, pomireni, spasiti životom njegovim. I ne samo to! Dičimo se u Bogu po Gospodinu našemu Isusu Kristu po kojem zadobismo pomirenje. Riječ Gospodnja!

Čitanje sv. Evanđelja po Ivanu (Iv 6,37-40): Svi koje mi daje Otac doći će k meni, i onoga tko dođe k meni neću izbaciti; jer siđoh s neba ne da vršim svoju volju, nego volju onoga koji me posla. A ovo je volja onoga koji me posla: da nikoga od onih koje mi je dao ne izgubim, nego da ih uskrisim u posljednji dan. Da, to je volja Oca mojega da tko god vidi Sina i vjeruje u njega, ima život vječni i ja da ga uskrisimuposljednji dan.« Riječ Gospodnja!

Molitva vjernika

 1. Za svetog oca Papu: da učvršćen u ljubavi vodi Crkvu Kristovim putovima, molimo te.
 2. Pomozi Papi, biskupima, svećenicima da znaju naći načina kako se s današnjim čovjekom što bolje družiti i nalaziti u zajedništvu i prijateljstvu, molimo te.
 3. Svim Kristovim vjernicima širom svijeta udijeli spoznaju da je Isus učitelj svkaome od nas za zemaljski i vječni život, molimo te.
 4. Svim članovima našeg naroda podaj da jedni drugima budu prijatelji i da zajednički porade u obnovi domovine, molimo te.
 5. Svima nama okupljenima na ovu svetu misu daruj Duha međusobnog poštovanja i ljubavi, molimo te.
 6. Svima onima koji su sudjelovali na izgradnji ove kapelice i uređenju cijeloga groblja, neka bude od tebe blagoslovljena hvala, molimo te!
 7. Našim pokojnicima koji počivaju u ovom groblju, na drugim grobljima, kao i onima za čije grobove ne znamo, sve ih ti okupi u svoju zajednicu znalaca i poznanika, molimo te!